For Ekolab giver udtrykket ’Øvelse gør mester’ mening også i ingeniørmæssig sammenhæng – hvis man øver sig på noget foregår der en kontinuerlig evaluering og udvikling, der sikrer at slutresultatet til enhver tid bliver det bedst mulige. Man kunne vælge en tilgang hvor man giver sig i kast med en given opgave fra en ende af og forholder sig til eventuelle problemer efterhånden som de opstår, men Ekolab tager den mere systematiske vej og forsøger at tage højde for alle eventualiteter inden arbejdet for alvor går i gang. En mock-up er et uundværligt element i den proces.

Mandag den 10. maj 2021 var stilladserne rejst, kranen på plads og håndværkerne klar ved Samsøgades Skole da Ekolab afviklede en mock-up af renoveringen af et klasseværelse på 2. sal i den mere end hundrede år gamle skolebygning, der ligger midt i Aarhus i det såkaldte øgade-kvarter..

Kran der hejser ventilationsrør op på kvisten af Samsøgade Skole. Ekolab laver indeklimaforbedringer i klasselokalerne.
De oprindelige tegninger af Samsøgade Skole, tegnet af arkitekt Ludvig Adolph Petersen. Skolen blev indviet i 1914. Aarhus Kommune.
De oprindelige tegninger af Samsøgade Skole, tegnet af arkitekt Ludvig Adolph Petersen. Skolen blev indviet i 1914. Aarhus Kommune.

De oprindelige tegninger af Samsøgade Skole, tegnet af arkitekt Ludvig Adolph Petersen. Skolen blev indviet i 1914. Aarhus Kommune. 

Den overordnede opgave er at forbedre indeklimaet i en bygning, der stammer fra en tid, hvor der ikke var specifikke krav til kvaliteten af lys, luft og temperatur, men hvor man designede bygninger efter erfaringsprincipper og datidens behov. Samsøgade Skole er tegnet af arkitekt Ludvig Adolph Petersen, som allerede havde stået bag flere af Aarhus’ Borgerskoler, da den imponerende bygning lidt ovenfor bymidten blev indviet i 1914. Byggeriet, der dengang blev omtalt som ’skolepalæet’, er karakteristisk med 4 meter til loft og mange, store vinduer, der garanterede maksimum dagslys i en tid, hvor kunstigt lys ikke var en mulighed. Uheldigvis betyder det at det er umuligt at opretholde et acceptabelt indeklima i klasseværelserne nu om dage: en almindelig solskinsdag betyder voldsom solindstråling med overophedning til følge, så den gennemgående sommertemperatur i det meste af skolen er 26 grader eller højere hele sommerhalvåret. Naturlig udluftning med åbning af vinduer har kun ringe effekt fordi det kompakte murstensbyggeri, især på den sydvendte facade, opvarmer luften uden for vinduerne og er med til at øge temperaturen.

Problemer med overophedning og dårligt indeklima er i sig selv forholdsvis simple at løse, når man ser på dem fra en ingeniør-faglig vinkel. Besværlighederne opstår når man ønsker den oprindelige facade bevaret, så udvendige løsninger ikke er en mulighed. Indvendig solafskærmning i form af gardiner/persienner er langt fra nok, så der er brug for et helt andet tiltag. Løsningen er at der etableres solafskærmning i de tykke mure mellem det udvendige vindue og et nyt, indvendigt vindue i en slags dobbeltfacade. På samme måde giver den eksisterende arkitektur, med stor loftshøjde, mulighed for at man kan etablere et nyt loft under det gamle, som man kan gemme ventilationssystemet bag. I udformningen forsøger man at indpasse de nye tiltag i den eksisterende arkitekturs brug af organiske former i overgange mellem bygningsdele.

Generelt er tilgangen til denne type opgaver at man forsøger at tage udgangspunkt i den originale konstruktion. For eksempel er bygningen fra begyndelsen af 1900-tallet opført uden vandbåret centralvarmeanlæg, men der har været centralvarme fra kedlerne i kælderen, hvorfra varm luft blev ledt i murede kanaler til klasselokalerne og fra klasselokalerne er luften ledt ud via skorsten til det fri. I den nye løsning genanvendes de eksisterende skorsten til afkast for ventilationsanlæggene, hvorved skolens stilrene ydre påvirkes minimalt.

Solafskærmning: Visualisering af facade indefra samt skitseringer af kvisten med det nye forsatsvindue. Tegninger af Arkitekter Johansen og Rasmussen

Solafskærmning: Visualisering af facade indefra samt skitseringer af kvisten med det nye forsatsvindue. Tegninger af Arkitekter Johansen og Rasmussen

Videreudvikling af den originale stil: Ventilationen bliver gemt bag en gipskasse, der fører den eksisterende arkitektur videre.  Tegninger af Arkitekter Johansen og Rasmussen

Videreudvikling af den originale stil: Ventilationen bliver gemt bag en gipskasse, der fører den eksisterende arkitektur videre.  Tegninger af Arkitekter Johansen og Rasmussen

Den helt store udfordring ligger i selve udførelsen af arbejdet – derfor den famøse mock-up mandag den 10. maj.

Et altoverskyggende element i renoveringsarbejdet er at det skal foregå mens skolen er i fuld drift med personale, omkring 500 elever og forældre, der henter og bringer. Oveni kommer at bygningens indretning, med høj kælder, tre etager og snirklede trapper fra et niveau til et andet, besværliggør enhver form for adgang med store og små materialer. Sammenlagt affødte vilkårene beslutningen om at al materiale- og håndværkeradgang skal foregå via stillads udvendig fra. Klasseværelset, der skulle være prøveklud for planlægningen af arbejdet, ligger på 2. sal og var derfor den ultimative test af alle de forhold der skulle tages højde for: Kan kranen for eksempel komme ind i skolegården? Hvor meget og hvordan skal der afspærres? Hvordan fungerer kraning af både lette og tunge materialer?
Renoveringsarbejdet på Samsøgade Skole har fast budget og forhåbningen er at man indenfor rammerne kan renovere omkring 30 klasseværelser. En forudsætning for at man får mest muligt ud af det afsatte beløb er selvfølgelig derfor i høj grad at udførelsen af opgaven afvikles så effektivt som muligt. Mock-uppen er således også en test af om den detaljerede plan for de forskellige håndværkergrupper og delelementerne i deres opgaver holder, så renoveringen af et klasseværelse kan udføres indenfor en fastsat tidsramme.
Fordelene ved at have lavet en ’test-run’ er uvurderlige. Enhver byggesag er speciel, ikke mindst i Aarhus midtby, hvor der ikke nødvendigvis er plads til de store armbevægelser; derfor giver det god mening at man tager sig tid til at tænke processerne igennem og i dette tilfælde: at få dem prøvet af. Det giver værdi at øve sig! Ikke kun fordi det udvikler deltagerne i processen; men også fordi det garanterer det bedste slutresultat.

Det giver værdi at øve sig

Se her i galleriet, hvordan det foregik da der skulle kranes materialer op til kvisten, hvor vores mock-up fandt sted.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...