Ekolab ansvarlig for DGNB-guldcertificering.

Jan 12, 2021

Ekolab er en del af et samarbejde mellem blandt andre ABClausen og Balder, der står bag nyt boligbyggeri i Helsingør og Høje Taastrup, hvor bæredygtighed er et væsentligt element.

Den stadig større rolle, som bæredygtighed har spillet indenfor byggebranchen i de senere år, kommer ikke mindst til udtryk i en stigende interesse i DGNB. Et DGNB-certificeret byggeri er garanti for, at der er taget ansvar for miljøet, mens der samtidig er skabt balance mellem økonomi, social bæredygtighed og tekniske installationer. Desuden sikrer en certificering en god proces og dialog mellem byggeriets projekterende parter med fokus på bæredygtigt byggeri.

Ekolab er DGNB-auditør på tre boligbyggerier på Sjælland. Der er tale om tre nybyggede udlejningsejendomme: to byggegrunde i Høje Taastrup City (Byggefelt A10 og A17) samt Ofeliahaven på den gamle hospitalsgrund i Helsingør. Det er allerede besluttet at HTC10 skal opføres som et kompakt lavenergibyggeri, mens Ofeliahaven kommer til at bestå af 8 punkthuse med fokus på grønne, rekreative områder med plads til alle aldersgrupper.

Ambitionen er at alle byggerierne skal DGNB-guldcertificeres. Målsætningen om guld betyder, at arbejdet med bæredygtighed skal indarbejdes i projektet fra start, for at sikre en god proces hele vejen igennem. Det betyder at der vil blive draget omsorg for bæredygtigheden, herunder miljø, social bæredygtighed, økonomi og teknik i alle byggeriets faser. DGNB-teamet på sagerne er yderst engagerede og implementerer de bæredygtige tiltag, der er nødvendige for at sikre en guldcertificering.

I forbindelse med DGNB-certificeringen står Ekolab desuden for commissioning på opgaven i samarbejde med commissioning-teamet, der består af de samme aktører, som DGNB-teamet: Balder, Sjælsø, ABClausen, Sinuz, Vilhelm Lauritzen Arkitekter (Ofeliahaven), Mangor og Nagel (HTC10 og HTC17) og Ekolab. Desuden deltager en repræsentant fra Balders driftsorganisation. Formålet med commissioning er at sikre, at de tekniske installationer fungerer efter hensigten i hele byggeriets driftstid. Commissioning består af henholdsvis en proces, der løber i hver fase af byggeprojektet samt målinger efter byggeriets aflevering.

Processen sikrer, at der er dialog imellem de projekterende og driften allerede fra de tidlige faser. Grundlaget for dialogen er en kravsspecifikation, hvor teamet i fællesskab opstiller væsentlige fokuspunkter eller ønsker til den fremtidige drift med henblik på at sikre optimal drift af byggeriet. Disse krav/ønsker følges op i hvert af byggeriets faser. Efter aflevering foretages målinger, der dokumenterer, at de tekniske installationer fungerer efter hensigten.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

Nomineret til RENOVERPRISEN 2022: Fabers fabrikker

Nomineret til RENOVERPRISEN 2022: Fabers fabrikker

I aften er det 10-års jubilæum for Renoverprisen 2022, og tredje gang Ekolab er nomineret med et projekt. I år er vi stolte over at være nomineret i kategorien ’Bolig’ med Fabers Fabrikker i Ryslinge. Fabers Fabrikker giver en fornemmelsen af at leve i historien, hvor den ikoniske fabrik bevaret, men med alle moderne og nødvendige tiltag, så man ikke skal gå på kompromis med levestandard og modernisering.

Vi søger en ny kollega

Vi søger en ny kollega

I EKOLAB ER BÆREDYGTIGHED VORES DNA: VI HAR SOM RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED ARBEJDET AMBITIØST MED BÆREDYGTIGHED...