Når ingeniørfaget møder en større verden

Nov 11, 2020

De 17 verdensmål kan bruges som pejlemærke inden for ingeniørfaget

Kilde: www.verdensmaalene.dk

 

Udviklingen af sports- og kulturcenter er en øvelse i at kombinere det ingeniørfaglige med idealistiske verdensmål.  

Både i Ekolab og indenfor byggebranchen helt generelt, forsøger man at inkorporere FN’s 17 verdensmål i de foreliggende opgaver, sådan som det i udpræget grad har været tilfældet i civilsamfundet siden verdensmålenes tilblivelse i 2015.

 

Læs mere om FN’s 17 Verdensmål

 

For Ekolab er arbejdet med udviklingen af et nyt sports- og kulturcenter i Lemming nord for Silkeborg en øvelse i at kombinere det konkrete ingeniørarbejde med de idealistiske, og ofte ret uhåndgribelige, ambitioner, der ligger bag FN’s verdensmål.  

 

Projektets mål er at omdanne eksisterende forsamlingshus, klubhus og Kultur-og Aktivitetshuset Værkeriet til et nyt mødested for borgerne i de otte landsbyer der udgør Silkeborg Nord landsbyklyngen. Drivkraften bag projektet er Lemming IF, Lemming Sogns Borgerforening og Værkeriet, som i flere år har arbejdet med ildhu og engagement for at skaffe penge til projektet. I første omgang har initiativtagerne fået støtte til ideudvikling af Realdania, LOA og DGI under det initiativ der hedder ’Mødestedet’, hvis formål er at styrke livet på landet ved at forbedre landsbymiljøernes rammer for fællesskab og fritidsliv. 

 

Hovedrådgiver i udviklingsfasen er arkitektfirmaet archiwoo (arkitektur og design) i samarbejde DBK og Ekolab. Ekolabs opgave i projektet er at stå for rådgivning om bæredygtighedenergikoncept og indeklima. I denne første del af processen frem mod ansøgning om midler til udførelse af projektet har Ekolab afholdt tre workshops for styregruppen med fokus på at afdække mulighederne for at integrere bæredygtige elementer i projektetDe tre workshops har, efter styregruppens ønske, været fokuseret på at bruge FN’s verdensmål som et fælles sprog for bæredygtighed i projektet.  

 

 

 Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel Verdensmål 6 - Rent vand og sanitet Verdensmål 7 - Bæredygtig EnergiVerdensmål 11 - bæredygtige byer og lokalsamfund

Verdensmål 3, 6, 7, og 11

Helt naturligt inddrages for eksempel Verdensmål 11: Bæredygtige byer, idet projektet udvikles med fokus på bæredygtighed, og der samtidig har været særlig omsorg for tilgængeligheden i projektet. Der bidrages til Verdensmål 3: Sundhed og trivsel ved at sikre et minimalt niveau af skadelige stoffer i de anvendte byggematerialerI forbindelse med planlægningen af opvarmning, ventilation og håndtering af brugsvand og spildevandkommer Verdensmål 7: Bæredygtig energi og Verdensmål 6: Rent vand og sanitet i spil. Her fremhæves valget af varmepumpe som primær opvarmningskilde og lokal afledning af regnvand (LAR). 

 

Helt overordnet giver det mening at se de forskellige aspekter af traditionelt ingeniørarbejde i lyset af langt de fleste verdensmål. Hvis man ønsker at skabe et byggeri der bidrager til et bæredygtigt samfund, er det oplagt at bruge verdensmålene til at udfordre traditionelle tilgange. 

 

 

Måske har du også lyst til at læse lidt om…