Vandspejl

 

For Ekolab er energirenovering en af firmaets mest centrale ydelser. I forbindelse med de fleste energirenoveringer er belysning et væsentligt element, hvortil der kræves særlige kompetencer, som Ekolab også har. Disse kompetencer kommer for alvor i spil, når det drejer sig om energirenovering af et sted som Ringsted Svømmeland: Hvis man kan lave belysning her, kan man lave belysning alle steder.

 

Ringsted Svømmeland, som er en del af Ringsted Sportscenter, er tegnet af KHR Arkitekter A/S og er kendetegnet ved stort lysindfald og åbne facader ud mod de omgivende grønne arealer. Bygningen stod klar til brug i 2007. Renoveringen er en del af et større ESCO-projekt og blev igangsat i 2019 og forventes endelig afsluttet i 2020.

 

Vand og lys: en besværlig kombination

 

Den absolut største udfordring, når man arbejder med belysning i et rum med vand er at vandspejlet er dynamisk. Det betyder at et af hovedkravene ved en renovering af det eksisterende lysanlæg, er at al blænding i både rum og vand skal undgås, hvilket kræver en hel del overvejelser. Generelt arbejdes der ud fra specifikke krav, der forholder sig til belysningsniveau, farvegengivelse, blænding og regelmæssighed. Et krav, der giver fuldstændig god mening, er at livredderen skal kunne se bunden!

 

I Ringsted Svømmeland er et af tiltagene derfor en udskiftning af undervandsbelysningen, som sikrer bedre sigtbarhed under vandet. Det mest centrale element i forhold til at sikre en stor energibesparelse er dog introduktionen af dagslysstyring, som justerer det kunstige lys afhængig af lysindfaldet udefra. I modsætning til de tidligere halogenlamper, som ikke kunne dæmpes, sikrer det nye lysanlæg mere lys og lavere energiforbrug.

 

Lampernes placering i det eksisterende anlæg kunne genanvendes, hvilket både minimerer omkostningerne og bibeholder en diffus belysning. Blænding undgås fordi alt lys er indirekte: det rammer først loftet og derefter vandspejlet. Det nye anlæg indeholder ekstra funktioner, der gør at man kan justere belysningen og for eksempel have dæmpet belysning i forskellige områder. Et kriterium for at man kan have varierende funktioner er at belysningen er baseret på forskellige lysprogrammer som styres via et betjeningspanel.

 

Lysprogrammer garanterer optimal belysning

 

Lysprogrammerne indeholder en række prædefinerede værdier for lamperne, hvilket betyder at det ønskede lysprogram blot vælges: f.eks. daglig drift (dagslysstyring); konkurrence svømning (ingen dagslysstyring der kan forstyrre svømmerne); aftenarrangement (lyset er dæmpet) m.fl. Lamperne i bassinområderne er opdelt i 7 forskellige grupper og selvom lamperne kan styres individuelt, er lamperne grupperet efter type eller funktion. Dvs. at de nye LED-projektører mod nord over det største bassin tilhører den samme gruppe, og disse lamper reguleres derfor som en samlet enhed hvilket er med til sikre et ensartet lysindfald på bassinoverfladen. Dette betyder også at det valgte lysprogram har indflydelse på hvordan lamperne agerer. Et eksempel kunne være lysprogrammet ”aftenarrangement”, hvor alle lampegrupperingerne er dæmpet til 40-60% men undervandsbelysningen lyser med fuld lysstyrke. Dette giver den velkendte effekt der kendes fra udendørs svømmebassiner ved aftenstid.

 

 

Et andet væsentligt element i renoveringen er en udskiftning af de eksisterende lamper, til armaturer, der bedre kan holde til det specielle varme og fugtige miljø i svømmehallen. Et led i udskiftningen var en teknisk analyse ved Force Technology af de eksisterende monteringsbeslag, for at sikre at de kunne genanvendes uden risiko, ligesom man også har været opmærksom på restlevetid på andre eksisterende installationer i bassinområdet. Generelt har der, i forbindelse med belysning i bassinområderne, været stor opmærksomhed på valg af materialer, da miljøet er meget hårdt for de elektriske installationer, der befinder sig i området.

 

3-D rendering af belysning i svømmehal

3-D rendering af belysning i svømmehal

3D-model af belysningsanlægget

 

 

 

 

 

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...