Ekolab udfører Commissioning-ledelsen på det nye rådhus, som underleverandør til CASA.  Med friske øjne og specialiserede erfaringer, skal Ekolab være bindeled mellem bygherrens drift og totalentreprenøren, og komme med forslag der sikrer at alle krav og visioner bliver opfyldt. Samtidig skal Ekolab som konsulent sørge for at forpligtelserne i forhold til DGNB dokumentationsarbejdet bliver opfyldt.  
Commissioning 

CASA skal som totalentreprenører udføre et nyt kontorbyggeri for Høje-Taastrup Kommune. I den forbindelse er der indgået aftale med bygherren, bygherrerådgiveren COWI og CASA om, at Ekolab står for commissioning. Opgaven indeholder de klassiske ydelser med facilitering af procesarbejdet inkl. kollektiv opbygning af værdiskabende kravspecifikation, gennemførelse af granskninger, tilrettelæggelse af test og uddannelse samt gennemførelse af nødvendige tests i henhold til prioriteret omfang ved DGNB-certificeringen. Byggeriet er et moderne byggeri med omfattende ventilation, køling samt intelligent belysning og totaldækkende CTS. 

 

Transformation af Høje Taastrup: Fra Bilernes By til Oplevelsesrige By- og Parkrum

 

Rådhuset bliver et af de første nye byggerier i Høje Taastrup City (HTC), hvilket er navnet på en ny bydel med en stor central park, som skal transformere Høje Taastrup fra bilernes by, til en by med attraktive og oplevelsesrige by- og parkrum. Rådhuset bliver et moderne, innovativt og bæredygtigt hus, der viser at Høje-Taastrup Kommune er en grøn kommune og går forrest i udviklingen af den nye bydel. Bygningen skal certificeres til DGNB-Guld og det er prioriteret at investere i commissioning. Bygningen er disponeret som et kvadratisk formet atriumhus i 9 etager med 6-8 meter dybe fløje og herunder kælder. Der er plads til 525 arbejdspladser i huset. Fordelene ved atriumhuset er bl.a. en stor fleksibilitet i indretningen og det skaber sammenhæng og kontakt mellem medarbejderne. Cirkulationsveje er korte og arealerne bruges effektivt. Øverst afsluttes bygningen med en taghave som er offentlig tilgængelig. Herfra kan kommunens borgere og ansatte nyde udsigten over den eksisterende by og se den nye bydel blive til. 

 

DGNB Guld

Ekolab er også konsulent for totalentreprenøren for at få opfyldt deres forpligtigelser i DGNB dokumentationsarbejdet. Ekolab skal således tilrettelægge en optimeret proces for samarbejdet i byggefasen mellem totalentreprenør og dennes byggeledelse samt DGNB leverancer fra underentreprenører. Der venter et interessant arbejde med at komme helt tæt på forbedring af bæredygtighed under byggeriet, igennem sikring af konkrete tiltag fra underentreprenører og effektive procedurer for dokumentationsarbejdet. Ligeledes ser vi frem til et godt samarbejde med projektets DGNB auditør (Cowi) om at sikre projektets DGNB Guld. 

 

 

Læs mere om byggeriet hos Cowi og Casa

 

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...