Energirenovering i europæiske boliger: An augmented intelligence-enabled stimulating framework for deep energy renovation delivering occupant-centred innovations

 

Under Horizon 2020 programmet fik et stort europæisk konsortium efter flere års ansøgningsarbejde, endelig i juni 2020 en kontrakt på ca. 30 mio. dkk i støtte. Projektet, RINNO, skal skabe øget omfang af rentable dybe renoveringer med stor energieffektivitet under hensyntagen til komfort og miljø. Projektet adresserer vigtige tekniske og socioøkonomiske faktorer, og er igangsat på baggrund af at en del af Europas befolkning oplever energifattigdom på grund af dårlig bygningskvalitet. Derfor er der behov for energirenovering.

 

Projektet er meget ambitiøst omkring udvikling af nye løsninger til renovering – både på proces, værktøjer, løsninger og produktudvikling. Projektet forløber over fire år og det vil, i forlængelse af mange tidligere EU og nationale udviklingsprojekter i Ekolab, give et yderligere kompetenceløft indenfor bæredygtighed ved bygningsrenovering.  Emner som bl.a. totaløkonomi, energieffektivitet og komfort samt forretningsmodeller, vil blive underlagt et stort forskningsbaseret analyse- og afprøvningsarbejde. Der vil blive anvendt de nyeste IT tilgange, højteknologiske produktionsformer og udvikling af multifunktionelle bygningsdele.

 

 

Der deltager mange parter fra flere EU-lande indenfor universiteter, leverandører og rådgivere. Ekolab er den eneste projektpart fra Danmark som fagtekniske rådgivere, men vi repræsenterer også tre danske producenter – Komproment, Inventilate og CBI Isocell. Udviklingsarbejdet udføres i tæt samarbejde med den danske afdeling af European Green City hvor direktør Elsebeth Terkelsen har været primus motor på ansøgningsarbejdet.

Læs mere om RINNO

 

Projektet arbejder på fire forskellige cases hvoraf den ene er placeret i Danmark. Ekolab medvirker på flere af projektets arbejdsområder, men fungerer som Task leaders på opsamlende emner indenfor Multi-Functional Hybrid Retrofitting Solutions og Building Renovation Passports and Logbook.

 

Udover en spændende mulighed for fortsat at udvikle kompetencer indenfor helhedsorienteret bygnings- og energirenovering, er vi stolte over at kunne deltage i projektet og bidrage til at bekæmpe social ulighed.

Læs mere om Ekolabs energirenovering

Baggrundsoplysninger:

Around 77% of the EU residential buildings have been constructed before 1990 and roughly 11% of Europe’s population still experience energy poverty due to poor building quality, especially thermal efficiency. In this framework RINNO project will facilitate the transformation of the market for deep renovation by delivering a framework solution that will help drastically accelerating – tripling the rate of deep renovation in energy inefficient buildings around Europe reaching an ambitious annual renovation rate of 3.5%.

 

To deliver its ambition the project addresses major technical and socio-economic factors, and as a result will offer a portfolio of (a) innovative technologies (building envelope solutions, RES, hybrid and storage solutions), (b) processes (off-site/ on-site industrialization, optimization, facilitation) and (c) business models (based on crowd-equity/ crowd-lending, collaborative financing, energy performance contracting).

 

This portfolio will be delivered through an operational interface with augmented intelligence and an occupant-centred approach that will streamline and facilitate the whole lifecycle of building renovation (planning and design, retrofitting, operation and monitoring) through a circular economy perspective.

 

RINNO offers applicable novel solutions, referring to all renovation stages, which can facilitate renovation process by reducing resulting costs, disturbance and renovation times while increasing energy efficiency, environmental performance and occupants’ satisfaction. In that aspect, RINNO inherently contributes to strategic objectives of residential buildings renovation such as creating evidence-based renovation guidance, manage (occupants) behaviour, and de-risking energy efficiency investments.

 

RINNO is expected to impact the EU inefficient building stock by a) reaching an ambitious annual renovation rate of 3.5%; b) primary energy savings of 165 GWh/year; c) a reduction of electricity cost by at least 30%; d) a total cost / time reduction in comparison with typical renovation by more than 30% and 40% respectively, and e) an estimated reduction of 40,400 tons CO2-eq/year. RINNO optimized renovation roadmap will be demonstrated at 4 large scale (3,386m2) pilot use cases after being pre-piloted, covering different EU climatic zones and markets of diverse maturity in the renovation sector.

 

 

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...