Bjergenes ikoniske vilde plante, opret kobjælde, den sjældne humlerovbi og mange andre sjældne planter og insekter får nu flere arealer at leve på. Maya Schuster fra den Danske Naturfond fortæller at fonden har købt 47 hektar af naturperlen og fordobler dermed arealet af de områder, hvor Naturfonden beskytter vild natur for altid. Det fremmer målet om at skabe mere natur, der hænger sammen, frem for at ligge som isolerede øer mellem by, vej og mark.

På det sydlige areal finder man blandt andet en hidtil uopdaget bestand af den sjældne plante opret kobjælde og masser af andre vilde planter. Her er også sandede marker, der har store muligheder for at blive til vild natur ved omlægning til græsningsnatur. Her er også to af Mols Bjerges højeste bakketoppe på 129 meter og 131 meter med fantastisk udsigt over Mols Bjerge, Ebeltoft Vig og helt ind til Århus. Det nordlige areal ligger ved Agri By og dyrkes i dag som almindelig mark.

FAKTA OM MOLS BJERGE

  • Mols Bjerge er et nationalt og internationalt værdifuldt naturområde med et af Danmarks mest kuperede og varierede landskaber.
  • Omkring 600 forskellige blomsterplanter og 60 procent af Danmarks insektarter er set her.
  • Området er blandt de områder i Danmark, der huser flest sjældne og truede arter.
  • Det skyldes blandt andet det kuperede landskab med lysåbne overdrev og næringsfattig jordbund og et særligt tørt og solrigt klima.
  • Naturarealerne i Mols Bjerge er flere steder fragmenterede og adskilt af hegn, marker og plantager.
  • En af de største udfordringer for de truede og sjældne arter er netop for små og for spredte levesteder.

Alle Billeder er fra Mols Bjerge (Den Danske Naturfond)

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...