Dette spørgsmål blev stillet på det første tværfaglige designmøde, da den indledende DGNB-proces startede på A. C. Bangs hus (Østergade 27), hvor Ekolab har været rådgiver på energirenovering og bæredygtighed fra starten af projektet i 2018. Bygherrerådgiver Morten Andersen (Arup & Hvidt) var ikke i tvivl om svaret. Da projektet er ambitiøst på alle fronter fra materialevalg, som respekterer den bevaringsværdige byggestil, til miljøvenlig fjernkølig – så skulle det også være ambitiøst omkring bæredygtighed.

Det centrale spørgsmål var om man ville DGNB-certificere hele eller kun dele af bygningen. Etableringen af de nye eksklusive taglejligheder medførte nemlig et tredje anvendelsesformål som nu omfattede butik, kontorer og bolig. Det havde været muligt at ’nøjes’ med at certificere de nye boliger, men det var bygherres og rådgivergruppens overbevisning, at det ville tilføre projektet størst værdi, hvis man valgte at certificere hele bygningen efter DGNB FLEX-ordningen.

Ved at anvende FLEX-ordningen arbejder projektet kontinuerligt med 3 forskellige manualer som er tilpasset de aktuelle anvendelser. Projektet på Østergade 27 er bare det andet projekt i Danmark, der er blevet præcertificeret til DGNB-sølv efter FLEX-ordningen. Det er samtidig det første FLEX-projekt som indeholder renovering.

På et andet tværfagligt DGNB-møde blev ingeniørerne bedt om løbende at afklare valg af tekniske installationer med arkitekten, da det blev klart for alle, at bygningskulturen og æstetikken var afgørende elementer for bygherre. Derfor kom DGNB-Diamant også på tale. Diamanten kan tildeles projekter som har prioriteret en særlig arkitektonisk indsats. Man kan høre mere om hvordan Diamant-tilgangen kan anvendes som redskab til at italesætte og vurdere den arkitektoniske kvalitet på eksisterende byggeri ved renoveringer og ombygninger på bæredygtighedsmessen Building Green i Århus den 25. og 26. marts.

A.C. Bangs hus

A.C. Bangs Hus er en etagebygning i indre København opført i 1933 som pelshus for buntmagervirksomheden A.C. Bang. Bygningen er klassificeret med høj bevaringsværdi som et fremtrædende eksempel indenfor byggestilen funktionalisme.

Målet for renoveringen af bygningen og en samtidig etablering af nye tagboliger var at sikre et godt indeklima, lavere energiforbrug, god udnyttelse af nye og eksisterende kvadratmeter – og samtidig bevare bygningens høje arkitektoniske værdi.

Den samlede effekt af tiltagene er beregnet (Be18) til at reducerer det teoretiske energiforbrug fra Energiklasse G inden renoveringen til ca. 1/3 af forbruget efter renoveringen, svarende til Renoveringsklasse 2.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...