Lånt fra https://ddnf.dk/

Ekolab har været igennem en grundig proces for at beslutte hvem der skulle modtage årets donationer. Et af de vigtigste kriterier for valget af modtagerorganisation var at modtageren havde som hovedprioritet at gøre noget godt for jorden helt overordnet set. Eftersom naturen er forudsætningen for livet på jorden, er donationen til Den Danske Naturfond et oplagt valg, set i lyset af fondens fokus på forbedring og beskyttelse af den danske natur. Samtidig blev et andet kriterie om lokal forankring tilgodeset.

 

Den Danske Naturfond er en forholdsvis ny organisation, som blev stiftet i januar 2015 af den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond i fællesskab. Fonden arbejder ikke kun for at forbedre en stadig mere presset dansk natur, men også for at styrke den folkelige opbakning til arbejdet med naturgenopretning og -beskyttelse. I fondens strategipapir udtrykkes fondens mål således: Vi vil bidrage til at skabe et Danmark med ordentlig plads til dyr og planter. Og hvor den danske befolkning kan opleve storslået natur på naturens betingelser. Fonden vil opfylde sit formål ved dels at støtte projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser, dels ved at opkøbe jord, hvor naturen bliver genoprettet, plejet og sikret for eftertiden.

 

Det er kendetegnende for Den Danske Naturfond’s arbejde at de har ambitioner om at det skal have betydning langt ud i fremtiden. De siger selv: Vi tænker og arbejder langsigtet for at skabe blivende, evigtvarende værdier med en sikker beskyttelse af naturværdier og en solid forankring af den langsigtede forvaltning.

 

Naturfondens arbejde understøtter fire af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling: Mål 3: Sundhed og trivsel; Mål 13: Klimaindsats; Mål 14: Livet i havet; Mål 15: Livet på land.

 

Projektet ’Rewilding i Mols Bjerge’ er et eksempel på et af fondens tiltag, hvor Den Danske Naturfond har opkøbt jord og afvikler et natureksperiment i partnerskab med Naturhistorisk Museum, Molslaboratoriet og Aarhus Universitet. Eksperimentet går ud på at få vildheste til at stå for naturplejen i et stort område i nationalparken på Mols. Formålet er – udover at forbedre naturen – at lave et forsøgs- og demonstrationsprojekt, hvor der kan indsamles viden om, hvordan vildheste og andre helårsgræssende dyr kan bidrage til en bedre natur.

 

Eksempler på støttede projekter er for eksempel ’Genskabelse af naturområde på Djursland’, hvor målet er at etablere en lokalt forankret og langtidsholdbar naturpleje af et fredet område ved Ramten og Dystrup søerne midt i Norddjurs Kommune. Eller projekt ’Natur og biodiversitet omkring Skellerup-Linådalen’, hvor helårsgræsning skal holde naturområderne lysåbne til gavn for truede arter.

 

Støtte til Den Danske Naturfond kan ydes på forskellige måder. Vælger man at donere penge går hele donationen direkte til den danske natur, da administrationsudgifterne er dækket af fondens driftskapital. Man kan vælge at blive Naturbeskytter, hvor man frikøber et valgfrit antal kvadratmeter til en pris af 12,- kr. pr m2. eller man kan købe et skovbevis eller et naturbevis. I alle tilfælde går pengene til opkøb af jord enten til udlægning af urørt skov eller beskyttelse af værdifulde naturområder. Læs mere om muligheder for donation på Den Danske Naturfonds hjemmeside.

 

Læs om baggrunden for Ekolabs donationer her.

 

 

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...