Ekolab er underrådgiver på et stort anlagt projekt, hvis formål er at udvikle en model og gennemføre et demonstrationsprojekt, der kan give nyt liv til den bygningskulturarv rundt omkring i landet, som ikke længere anvendes til deres oprindelige funktion. Demonstrationsprojektet tager udgangspunkt i tidligere Fabers Fabrikker i Ryslinge på Fyn, som blev grundlagt i 1900 og havde aktiv produktion frem til 2015.

Ekolab medvirker til at definere og dokumentere bygningens energiprofil herunder også udarbejdelse af indeklimaanalyser, der skal være med til at definere den mulige anvendelse af de ikke opvarmede arealer, der knytter sig til de enkelte lejligheder. Ekolab udfører desuden projektering af alle tekniske installationer og udfører fagtilsyn i udførelsesfasen.

Fabers Fabrikker udmærker sig ved at have en central beliggenhed midt i Ryslinge og er udpeget som kulturmiljø med potentiale i Arkitektskolen Aarhus’ screening af kulturmiljøer (SAK). Samtidig vurderes Ryslinge by generelt til at have udviklingspotentiale, ikke mindst i kraft af gode pendlerforhold. Tanken er at indrette et antal mindre lejligheder i den ældre del af fabrikken fra 1930’erne, som har huset produktionshaller, kedelhus og værksteder, med respekt for de eksisterende bevaringsværdige elementer. Selvom bygningen umiddelbart fremstår noget slidt, er konstruktion og klimaskærm grundlæggende i en stand man kan arbejde med. Projektet udføres i et samarbejde mellem de private ejere Skibsted Ejendomme, Faaborg-Midtfyn Kommune, Arkitektskolen Aarhus, RealDania og, som totalrådgiver, arkitektfirmaet Arcgency.

Konceptet der ligger til grund for Fabers Fabrikker-projektet baserer sig på ideen om at moderne mennesker ønsker bæredygtige boliger med et lavt CO2 aftryk, at vi ønsker kompakte, effektive boliger af høj kvalitet, der både giver og indeholder identitet. Dette gælder ikke mindst hvis man vælger at bosætte sig væk fra de større byer, hvor fordringen må være at der tilbydes noget unikt.

Løsningen er at man bygger et ’hus i huset’: man konstruerer en bolig, som består af en kerne, der lever op til alle moderne krav om isolering, opvarmning og komfort, og en uopvarmet skal, der udgøres af den oprindelige bygning og danner en ydre klimaskærm. Tanken er at kernen er et præfabrikeret, standardiseret modul, der tilpasses den eksisterende bygning. Forventningen er at omkostningerne kan reduceres væsentligt i forhold til en traditionel renovering, idet udgifterne er koncentreret om de isolerede dele af boligerne, mens de eksisterende bygningsdele kun vedligeholdes.

Projektet er under udførelse.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...