I samarbejde med Teknologisk Institut (projektleder), PrimeTime A/S og Det Økologiske Råd skal Ekolab udvikle et digitalt opslagsværk, en undervisningspakke og formidling om bæredygtighedskrav i byggeriet. Guiden er rettet mod håndværkere, installatører og bygnings­konstruktører for at understøtte det vigtige led i værdikæden i bæredygtigt byggeri: byggefasen. Fokus er primært rettet mod renovering og ombygning. Udviklingsprojektet skal som en del af sit opdrag skabe synergi med det netop afsluttede projekt ’Guide til bæredygtigt materialevalg’ (Vælg Bæredygtigt). Dette gøres via sammenligninger af løsninger indenfor forskellige materialekategorier, konstruktionsopbygninger mv. De mange overvejelser på vejen til en balanceret bæredygtig løsning, vil blive eksemplificeret med cases. Projektet udføres 2019- 2020 og undervejs vil projektets tre hovedfaser blive afstemt med en følgegruppe og understøttende netværk.

Mange projekter med bæredygtighedscertificering har investeret i designet og dokumentation, men kan miste en del af bæredygtighedspotentialet i udførelsesfasen. Og i øvrigt udføres stadig hovedparten af byggeri uden certificering – og i stor stil også helt uden rådgivere eller udbudsmateriale. Dvs. det er den enkelte entreprenørs valg af materialer og arbejdsmetoder, som vil påvirke løsningens samlede bæredygtighed. I den forbindelse er der brug for et dialogværktøj i den direkte kundedialog. Og der er, i de større sammenhænge, brug for forståelse af entreprenørens rolle i certificeringsprojekter. Se supplerende information nedenfor.

Supplerende information:

Baggrund for projektet:
Generelt aftales en meget stor del af byggeriets omsætning i direkte kontakt mellem kunde og håndværksmester – og de udførende er et meget vigtigt led i værdikæden ved etablering af større bæredygtigt byggeri, uanset om det foregår med eller uden certificering.  Der er meget ’snak’ samt mange rapporter og projekter om bæredygtighed og cirkulær økonomi i byggeriet, men begreberne forbliver fremmede og vanskelige at forholde sig til for hovedparten af de udførende parter i byggeriet. Bæredygtighed bliver samtidig i stigende grad aktuelt, i takt med at flere og flere bygningsejere og developere samt regioner og kommuner begynder at stille krav om bæredygtighed og cirkularitet, evt. via DGNB certificering. På grundlag af kravene er byggevareleverandører i gang med at dokumentere de miljømæssige forhold for deres produkter. Desuden vil der i de kommende år med stor sandsynlighed komme ændrede rammebetingelser på området og en frivillig bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet.

For mange, og i særdeleshed for håndværks-, entreprenør- og installationsvirksomheder, er bæredygtighed noget, man nok har hørt om, men ikke forholdt sig til i egen virksomhed. En omstilling mod større bæredygtighed kan virke som en væsentlig og uoverskuelig ændring. At de udførende er mere skeptiske over for bæredygtighed end bygherrer og rådgivere, er bl.a. påvist i en hvidbog fra Bygherreforeningen (2013). Der er altså et stort gab mellem de aktører, som går forrest i den bæredygtige omstilling, og dem, som endnu ikke er i gang.

Formålet med projektet:
Projektet vil bygge bro mellem visionerne for bæredygtighed i byggeriet og måder at opnå bæredygtighed i praksis. I en lang række tilfælde har den enkelte håndværksvirksomhed måske allerede fat i et hjørne af bæredygtighedsbegrebet uden selv at være opmærksom på det. Et af disse områder er energieffektivitet, som er et væsentligt element i bæredygtigt byggeri, men som dog ikke kan stå alene. Projektet vil afmystificere og konkretisere bæredygtighed og påvise, at vejen mod bæredygtighed starter med de små skridt, hvorfra virksomhederne gradvist kan bygge mere på. Projektet vil give anvisninger til, hvordan de kan komme videre. Det vil altså vise, hvordan håndværksvirksomheder m.fl. helt konkret og praktisk kan arbejde med bæredygtighed og en cirkulær tilgang – uden at de overvældes af begreber og krav om, at de skal kunne leve op til alle bæredygtighedskrav fra dag ét. I øvrigt vil anvisningerne give indblik i de udførendes rolle og funktion i DGNB certificeret byggeri.

Projektet vil lægge primær vægt på bæredygtighed ved renovering og ombygning. Det begrundes med, at eksisterende bygninger fylder langt mere i både bygningsmassen og dermed i de mindre virksomheders aktiviteter end nybyggeri, og at det er vanskeligere at implementere bæredygtighedstiltag ved renovering end ved nybyggeri. Desuden kan der i forbindelse med renovering i mindre grad end ved nybyggeri forventes tilknyttet rådgivere med indsigt i bæredygtigt byggeri.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...