Loftintegreret strålevarme i festsalen – modelfoto

Ekolab har projekteret tre forskellige anlæg med strålevarme på skolen i Solbjerg – endnu et element i Aarhus Kommunes energirenoveringsprojekt Aa+.

 

Arbejdet omfatter en udskiftning af de oprindelige uøkonomiske og udtjente luftvarmeanlæg i sportshal, idrætssal og festsal på Solbjergskolen. Strålevarmeanlæg yder en både energieffektiv og mere økonomisk opvarmning af de store lokaler. Et kg vand fylder 833 gange mindre end et kg luft og energiindholdet i vand er tilmed 4 gange større en i luft pr. Kg, derfor er det meget mere økonomisk og effektivt at bruge vand som varmebærende medium end luft. Selve anlæggene er ens; men installeringen af dem er foregået med respekt for rummenes funktioner, så udtrykket spænder fra en mere grov æstetik i sportshallen med synlige rør, over gymnastiksalens lidt pænere installation, til festsalens fineste løsning, hvor varmeanlægget er fuldstændig integreret i loftet med skjulte tilslutningsrør.

 

Eftersom opvarmning med strålevarme fungerer væsentlig anderledes end et luftvarmeanlæg forudsætter det at man tager højde for forskellene på alle niveauer. For det tekniske personale betyder det for eksempel at natsænkning, som er et traditionelt energibesparende greb, ikke kan anvendes i samme udstrækning, i og med at strålevarmen er en langsomt virkende opvarmning af de omgivende flader. I forhold til projekteringen bliver indbygningsmåden afgørende for energieffektiviteten, ligesom dimensioneringen af anlæggene er vigtig for at opnå den rette temperatur. Projektet omfattede også etablering af CTS til styring af anlæggene og sammen med CTS-leverandøren, Jysk CTS. udviklede Ekolab en langsom opvarmning af panelerne, så ’kastning’ og mislyde undgås. Strålevarmen kan i øvrigt fungere sammen med den lave fremløbstemperatur på 60 grader som fjernvarme flere steder kræver.

 

Som oftest medfører de forskellige ingeniøropgaver, at man må tage højde for de relevante praktiske omstændigheder når arbejdet skal udføres. I forbindelse med installeringen af varmeanlæggene i lokaler med en forholdsvis stor loftshøjde, som det var tilfældet på Solbjergskolen, valgte man for eksempel at anvende lette produkter, der gjorde arbejdet i opsætningsfasen nemmere og arbejdsmiljømæssig forsvarligt. Derudover viste det sig at gulvet i sportshallen var meget svagt, så installeringen af varmeanlægget kom til at indbefatte udviklingen af en stilladsbrokonstruktion, der kunne fordele vægten jævnt over gulvet. Denne løsning vil Ekolab anvende i fremtiden, da den giver et sikrere arbejdsmiljø og mulighed for at mande op under arbejdets udførelse.

 

Arbejdet med installering af strålevarme i sportshallen, idrætssalen og festsalen på Solbjergskolen blev endelig afsluttet i efteråret 2018.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...