Energirenovering af Langagerskolen

Dec 12, 2018

Ekolab har energirenoveret Langagerskolen i Aarhus. Langagerskolen er en kommunal specialskole for børn med autisme og/eller svær ADHD og er arkitekttegnet specielt til formålet med mange mindre bygninger med små rum, der muliggør at elever kan sidde alene uden for mange forstyrrelser.

Den specielle udformning af skolen medfører en stor klimaskærm og mange mindre tekniske installationer, hvilket har været en stor udfordring for det tekniske personale når der sker fejl eller indstillinger skal ændres.

Størstedelen af skolen er opført i 1999 mens enkelte bygninger er ældre. Ekolab har været med i processen siden bygningen blev energiscreenet som led i Aarhus Kommunes energirenoveringsprojekt Aa+. Aa+ energirenoveringsprojektet er et led i Kommunens mål om at blive CO2-neutral i 2030 og selve projektet skal reducere CO2-udledningen fra kommunens ejendomme med 30%. Læs mere her: http://www.aarhuskommune.dk/sitecore/content/Subsites/Aaplus/Forside/Om-Aa-plus.aspx?sc_lang=da

Formålet med energirenoveringen af Langagerskolen har primært været at sænke varme- og elforbruget markant, men samtidig har der været fokus på at lette arbejdsbyrden for skolens tekniske personale ved brug af vedligeholdelsesfrie materialer med lang levetid. Derudover er ejendommens CTS-anlæg til styring af ejendommens tekniske anlæg blevet udvidet.

Projektet indeholder udskiftning af vinduer på skolens gamle del til nye vedligeholdelsesfrie vinduer med lavt varmetab, samt udskiftning af termoruder på vinduerne fra 1999 til nye lavenergiruder.

Ejendommens ventilationsanlæg er blevet moderniseret med nye ventilatorer og der er indbygget CO2-styring af anlæggenes luftmængder til reducering af overventilering udenfor bygningernes brug.

Udover renovering og modernisering af klimaskærm, ventilation, og CTS udføres der et projekt under anden rådgiver med udskiftning af belysningsanlægget i alle bygninger på skolen.

Alle disse tiltag medfører en reduktion på 71,1 tons CO2 pr. år hvilket svarer til en reduktion på 30% ud af skolens samlede CO2-udledning.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

Nomineret til RENOVERPRISEN 2022: Fabers fabrikker

Nomineret til RENOVERPRISEN 2022: Fabers fabrikker

I aften er det 10-års jubilæum for Renoverprisen 2022, og tredje gang Ekolab er nomineret med et projekt. I år er vi stolte over at være nomineret i kategorien ’Bolig’ med Fabers Fabrikker i Ryslinge. Fabers Fabrikker giver en fornemmelsen af at leve i historien, hvor den ikoniske fabrik bevaret, men med alle moderne og nødvendige tiltag, så man ikke skal gå på kompromis med levestandard og modernisering.

Vi søger en ny kollega

Vi søger en ny kollega

I EKOLAB ER BÆREDYGTIGHED VORES DNA: VI HAR SOM RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED ARBEJDET AMBITIØST MED BÆREDYGTIGHED...