På Engdalskolen i Brabrand har Ekolab netop afsluttet arbejdet med renoveringen af skolens Friis og Moltke-tegnede aula fra 1970. Aulaen er transformeret fra at være et rum, hvor man i generende grad var bevidst om vejret udenfor, til en velfungerende bygning for de undervisningsaktiviteter og samlinger, der normalt finder sted her.

Engdalskolens bygningsmasse er kendetegnet af forskellige knopskydninger, der er foregået i takt med at elevtallet er vokset i årenes løb. Aulaen fra 1970 er karakteristisk for perioden før energikrisen, hvor fokus var på størst muligt indfald af dagslys med deraf følgende store vinduespartier og opgaven var derfor at kombinere kvaliteterne i det unikke rum med tiltag, der kunne forbedre indeklimaet. De problemer, der skulle løses, var kraftigt svingende temperaturer afhængig af om der var strålende sol eller frostvejr udenfor, støj fra vejrliget (regn, blæst) og dårlig akustik generelt.

Forventningen fra skolens side var oprindeligt at man, for at opnå en bedre varmestyring og dermed et bedre indeklima, ville miste det unikke lysindfald i bygningen. Den nemmeste løsning ville da også have været at etablere et loft i bygningen; men Ekolabs ambition har været at løse problemerne med respekt for bygningens særlige arkitektoniske værdi. Oplevelsen af et stort lysindfald er sikret og samtidig er det muligt at holde et godt indeklima uden kulde- og varmeproblematikker.

Som et led i det forberedende arbejde blev Ekolabs intentioner visualiseret ved hjælp af en dagslyssimulering inkl. 3D-visualisering. En visualisering som også blev brugt i kommunikation til forældre og elever for at gøre rede for: hvad foregår der, hvorfor gør vi det, hvordan bliver det. Et element, der måske har været med til at gøre arbejdet med renoveringen forholdsvis gnidningsløst, når man tager i betragtning at arbejdsgangene foregik midt i det almindelige skoleliv med et meget begrænset udenoms område.

Udover forbedring af indeklima har renoveringen også betydet løsning af brandmæssige udfordringer i dialog med en ekstern brandrådgiver. Herved sikredes det at den fremtidige løsning lever op til dagens krav til brandsikring.

Den valgte løsning for aulaen omfatter dels hybridventilation ved brug af opluk ved de nye ovenlys, dels forbedret adgang til tagfladen for service af tagbrønde m.v. og en integrering af de ombyggede installationer ind på skolens eksisterende CTS-platform.

Plakat til Engdalskolen

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...