Som et led i Ekolabs interne strategiarbejde, har der været øget fokus på værdien af brugerinvolvering i firmaets tilgang til byggeprojekter. Kombinationen af ingeniørfaget og brugerperspektivet er en oplagt mulighed for at skabe et mere nuanceret billede af anvendelsen af bygningerne. I sidste ende skabes bygningerne til brugerne, og i stedet for blot at tale om dem, der skabes til, er det i mange sammenhænge relevant at tale med dem, der skabes til. I processen har Lise Fiil Clausen, som er pædagogisk sociolog, foretaget vidensindsamling ud fra relevant litteratur, interviewet de ansatte i Ekolab samt foretaget deltagerobservationer. Efterfølgende er der udarbejdet et internt notat, hvori der også er udarbejdet et overordnet ’tilgangskatalog’. Det er påtænkt anvendt i planlægningen og projekteringen af byggeprojekter, hvor der er tale om brugerinvolvering, på den ene eller anden måde.

Brugere er som interessentgruppe meget diffus, hvorfor det er umuligt at udarbejde en decideret facitliste for, hvornår og hvordan de bør inddrages. Derfor er det i første omgang relevant at vurdere, hvorvidt det vil styrke et projekt eller ej at involvere brugerne. Dernæst er det nødvendigt at klarlægge i hvilken grad brugerne skal involveres. Et det nok med skriftlige input, et par uformelle samtaler, eller er det deciderede interviews og observationer, der skal til? Derudover er det vigtigt at have for øje, at mennesket er mere irrationelt, end vi reelt set tror, når der indsamles viden fra bl.a. interviews, hvilket kan have betydning for udfaldet af vidensindsamlingen. Menneskets handlinger baseres lige så vel på vaner og følelser, og derfor skal man være kritisk i forhold til empirien. Endelig skal det pointeres, at der ikke er én rigtig måde at gennemføre en ’brugerproces’ på. Den gode brugerproces skal skræddersyes til det enkelte byggeprojekt.

Det gennemførte analysearbejde vil nu indgå i Ekolabs strategiarbejde og den daglige praksis. Men vi håber på en yderligere bearbejdning i samarbejde med Lise, herunder evt. udarbejdelse af ansøgninger og præcisering af ydelser overfor kunder og samarbejdspartnere. Vi vil meget gerne samarbejde med andre om dette, så sig til hvis I går med lignende tanker.

Kontakt indehaver og ingeniør Jørgen Lange.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...