Storstilet europæisk udviklingsprojekt indenfor renovering.

Aug 30, 2018

Ekolab er én af parterne i ansøgningen om et storstilet udviklingsprojekt. Det græske non-profit forskningscenter CERTH med over 700 forskere, er en af de drivende partnere. Den danske deltagelse er foranlediget af European Green Cities. Ingeniører, forskere og leverandører fra hele Europa vil samarbejde om at udvikle og afprøve innovative byggetekniske løsninger og processer for bæredygtig energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Projektets titel er ”HESTIA – Stimulation of Large-Scale Deep Energy Renovation in Residential Buildings.”

Den omfattende EU-ansøgning indleveres i september, under Horizon 2020 emnet: Decarbonisation of the EU building stock: innovative approaches and affordable solutions changing the market for buildings renovation.” Ekolab er tovholder på 2 delopgaver i udviklingsprojektet og deltager i yderligere 12 delemner.

Det ambitiøse projekt omhandler hele processen fra de indledende overvejelser, simuleringer, brugerinvolvering og produktvalg til udførelse, implementering, vedligehold og monitorering. Der er bl.a. fokus på udvikling af ”plug&play”-løsninger, der kan implementeres på store dele af markedet. Ligeledes er der fokus på energieffektive løsninger og miljørigtige løsninger mht. minimering af indlejret energi i renoveringsløsninger. I forbindelse med udviklingsprojektet er der udvalgt påtænkte energirenoveringsprojekter i Danmark, Frankrig og Holland.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

NOMINERET TIL EU-PRIS

Ekolab er med på holdet, der står bag Fabers Fabrikker-projektet, som nu er nomineret til den fornemme "EU Prize for...