Ringsted Kommune har godkendt igangsættelsen af ESCO-projektets fase 2, hvor tiltag fra screeningsfasen skal projekteres og udføres. Ekolab står for projekteringen, som rådgivere for totalentreprenør Kemp & Lauritzen. I første år af fase 2 har kommunen valgt at investere 22 millioner kroner i energirenovering af kommunens 10 skoler.  Alle skolerne får nye CTS-anlæg til styring og overvågning af varmeanlæg og ventilation, samtidig med at deres varmeanlæg bliver optimeret. Derved sikres indeklimaet samtidig med at varmeforbruget minimeres. 4 udvalgte skoler får ”hele pakken” med udførsel af alle tiltag foreslået i fase 1, hvilket indebærer et væsentligt løft af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb samt forbedring af indeklimaet.

Projektets fase 2 forventes at fortsætte over 3 år, med investering af 20-25 millioner kroner pr år. Ekolab og Kemp & Lauritzen stiller i fællesskab garanti for at de beregnede besparelser bliver realiseret i den efterfølgende garantiperiode (fase 3). Energiforbruget vil derfor løbende blive fulgt meget nøje via målinger og uddannelse, suppleret med dialogmøder med driftsorganisationen, så det sikres, at de beregnede energireduktioner opnås.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...