http://www.marselisboulevard.dk/venstremenu-under-jorden-fotos/galleri/10

Dyrt, miljøbelastende og forstyrrende anlægsarbejde undgås, hvis varmestyringsmodel vinder udbredelse.
Fra: http://www.marselisboulevard.dk/venstremenu-under-jorden-fotos/galleri/10

Ekolab har været med hele vejen i det der startede som et regulært Aa+ energirenoveringsprojekt i mandskabsbygningen på Edwin Rahrsvej 64, hvor Aarhus Kommunes Natur og Vej Service holder til. Ekolabs energiscreening af ejendommen medvirkede til at dannede grundlaget for at Edwin Rahrsvej 64 kunne udpeges til pilotprojekt for AffaldVarme Aarhus’ ønske om at kunne lukke ned for enkelte større forbrugere i kritiske spidslastsituationer.

Her mindre end 2 år efter det oprindelige energirenoveringsprojekt startede kan de involverede parter se de perspektivrige resultater af samarbejdet. Hos AffaldVarme Aarhus har det givet erfaringer i forbindelse med udviklingen af en varmestyringsmodel, hvor man i dialog med Natur og Vejservice kan erstatte den traditionelle natsænkning af temperaturen i bygningen med en kort morgensænkning i tilfælde af meget kolde døgn, hvor alle andre fjernvarmekunder har brug for ekstra varme. Varmestyringsmodellen betyder altså både et reduceret forbrug i den konkrete situation, men åbner også op for væsentlige besparelser på både økonomi og CO2-udledning, hvis konceptet kan udbredes til flere store kunder. Besparelserne fremkommer ved, at AffaldVarme Aarhus kan undgå omfattende udbygning af fjernvarmenettet.

Ekolab har været med til at fastsætte målet om at lukke 80-90% for varmen hos Natur og Vej Service og har fundet de tekniske løsninger, der gør at det kan lade sig gøre uden væsentlige komforttab. Derudover har Ekolab også været med til at finde løsningen og definere grænsefladerne, der gør, IT-løsningerne til varmestyring hos AffaldVarme Aarhus og CTS-systemet på Edwin Rahrsvej 64 kan tale sammen.

For Aarhus Kommunes vedkommende har projektet helt konkret betydet at energiforbruget på Edwin Rahrsvej 64 er tæt på halveret i år 1 efter at renoveringen blev afsluttet i oktober 2017, idet varmeforbruget er faldet med 44 procent i forhold til tilsvarende periode året før.

Som vanligt har Ekolab fulgt projektet tæt under indkøringen og løbende sørget for at lave de justeringer og ændringer, der gør at systemet i dag virker som planlagt. Helt grundlæggende har Ekolab stået for identifikation af energisparetiltag og derudover projektering og byggeledelse på disse tiltag.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...