ESCO Ringsted – fase 2 igangsat

Ringsted Kommune har godkendt igangsættelsen af ESCO-projektets fase 2, hvor tiltag fra screeningsfasen skal projekteres og udføres. Ekolab står for projekteringen, som rådgivere for totalentreprenør Kemp & Lauritzen. I første år af fase 2 har kommunen valgt at...

Ryesgade 25 blandt de bedste klimaprojekter i Danmark

100 af de bedste klimaløsninger som allerede er realiseret i 80 danske kommuner er beskrevet i Klima100 rapporten, der blev udgivet i maj af Realdania og Sustania. Renoveringen af Ryesgade 25, Kbh. N, som Ekolab har været rådgiver på i samarbejde med Krydsrum og Rönby...

Ekolab i projekt med bæredygtig fjernvarme

Ekolab har været med hele vejen i det der startede som et regulært Aa+ energirenoveringsprojekt i mandskabsbygningen på Edwin Rahrsvej 64, hvor Aarhus Kommunes Natur og Vej Service holder til. Ekolabs energiscreening af ejendommen medvirkede til at dannede grundlaget...