Bygninger står for 40 procent af vores materialeforbrug, og byggeriet er ansvarlig for en stor del af vores samlede energi- og ressourceforbrug. For at imødekomme de klima- og miljøudfordringer, vi står overfor, har Ekolab blandt andet valgt at arbejde med DGNB-certificeringen, som er den mest udbredte bæredygtighedscertificering i Danmark. Og en ny rapport viser overraskende, at de bæredygtighedskrav der bliver opfyldt, når man bruger DGNB-certificeringen, ligger mere end 4 gange over de krav, som den danske lovgivning stiller – dvs. 4 gange højere end kravene i bygningsreglementet. Samtidigt er der ingen lovgivningsmæssige skærpelser i det nye bygningsreglement, BR18, som trådte i kraft i starten af året. Rapporten er udført af non-profitorganisationen Green Building Council Denmark med faglig assistance fra Statens Byggeforskningsinstitut / Aalborg Universitet, COWI og SWECO.( Se rapporten her )

Bæredygtighed på formel

Formålet med en bæredygtigheds-certificering er blandt andet brug af færrest muligt ressourcer og energi under hele bygningens livscyklus, dvs. fra det øjeblik produktionen af byggematerialerne går i gang, og til bygningen bliver revet ned igen og byggematerialerne genanvendes i nye byggerier. DGNB bæredygtigheds-certificeringen er med andre ord en slags miljømæssigt regnskab, som sætter bæredygtighed på formel ved at give et byggeprojekt point inden for kategorierne miljø, økonomi, sociale forhold/indeklima, teknisk kvalitet og proces kvalitet.

Og for Ekolab er DGNB-bæredygtighedscertificeringen blevet et uundværligt redskab til at projektere dokumenteret bæredygtigt byggeri med størst mulig omtanke for byggeriet interessenter –  og de kommende generationer.

Ekolab er DGNB konsulent/auditør på DGNB projekter indenfor tæt-lav boligbyggeri, etageboliger, omfattende renoveringer og kontorbyggeri. Så vi kender de enkelte manualers tilgang og de optimale tilgange i certificeringsarbejde.

”……Certificeringsordninger er en af de bedste drivere for udbredelsen af bæredygtigt byggeri, som jeg har set de mere end 30 år jeg har arbejdet med bæredygtighed i den danske byggebranche. Der er nu et samtalegrundlag for et projekts aktører, som vi ikke har haft før. Og det har bl.a. betydet at bygherrer udviser en større interesse for at vælge langtidssikre løsninger – og dialogen mellem arkitekt, ingeniører og entreprenører er mere helhedsorienteret med respekt for de enkelte fagligheder. Både totaløkonomien, miljøhensynet og erkendelsen af det gode indeklimas betydning, har endelig fået den fortjente opmærksomhed…..” (Jørgen Lange, indehaver/direktør, Ekolab)

Han understreger, at medlemsskabet af Green Building Council Denmark langt fra er et passivt medlemskab, men et aktivt samarbejde. Ekolab laver også efteruddannelseskurser for MOLIO indenfor bæredygtighed, lavenergidesign og helhedsorienterede renoveringer. Disse forskellige tilgange giver samtidig en bred og dyb tilgang til bæredygtighed, samt en godt indblik i tænkningen om bæredygtighed hos byggeriets aktører. Ekolab kan derfor være en god sparringspartner om tilgangen til bæredygtighed både ved opførelse af nybyggeri eller ved renovering. Men også ved udvikling af nye produkter til byggebranchen, optimeret bygningsdrift eller som assistance ved et løft af en organisations indsigt i bæredygtigt byggeri.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...