Demonstrationsbyen Tebstrup

En helhedsorienteret tankegang hvor man samtænker energieffektivitet, forsyning og digitalisering er vejen frem, også når man ønsker energioptimering i en klynge af huse eller et mindre bolig- og bysamfund. Samtænkning danner basis for en langsigtet finansiering og lægger op til en kreativ integration af supplerende funktioner som internetadgang og opkobling af IoT-enheder.

Det er de overordnede konklusioner fra et netop afsluttet ELFORSK projekt, drevet af Ekolab i samarbejde med Niras og Aros Teknik herunder PlanEnergi. ELFORSK er Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram, som årligt uddeler 25 mio. kr. til projekter. ELFORSK støtter projekter fra forskning, udvikling og frem til markedsintroduktion og mindre demonstrationer.

Der er bl.a. inddraget erfaringer fra ESCO projekter, som er en af Ekolabs specialiteter. Uafhængigt af om det enkelte ESCO-projekt udføres internt eller eksternt af leverandører, eller eksempelvis af kommunerne selv, vil processen ofte starte med at man ser på bygningsmassen og forbruget af energi. Ud af dette arbejde kommer typisk en prioriteringsliste over energi- og vedligeholdelsesaktiviteter, som man anbefaler over tid. Disse prioriteringslister og processen bag er efterhånden en solidt gennemarbejdet proces, som individuelt for bygningsmassen giver et præcist overblik over energitiltag, sammenholdt med vedligeholdelsesaspekter, samt indeklima og tilbagebetaling. Denne viden bør også genbruges ved private boliger, hvor en individuel gennemgang af en større boligklynge eller landsby giver et overblik over rentable energitiltag og hvad en energimæssig opgradering kræver. Ved at energigennemgangen også omfatter varmeanlægget og indeklimaaspekter kan der tages specifikke hensyn og planlægges eksempelvis lavtemperatur-fjernvarme i eksisterende bebyggelse.

IoT og trådløse teknologier er ved at komme i en modenhedsfase. Efter ca. 10 år med en relativ langsom udvikling er der nu sket en opbygning af sensortyper, bedre prispunkter, stabilitet samt integrations- og kombinationsmuligheder. IoT teknologien giver nogle interessante muligheder for energioptimering, da flere målepunkter i fjernvarmenettet, – fra varmestyringen i boligen over input fra indeklimamålere til helt lokale vejrdata – giver en endnu bedre optimeringsmulighed. Ved at opbygget et IoT netværk med en kombination af trådløse teknologier giver det også mulighed for at levere nye services til boligejerne, for eksempel – alarmløsning til hjemmet, bedre mobildækning, stærkere Internet, samt rapportering og vejledning om et optimalt indeklima for blot at nævne nogle.

Vejen frem er en kombi-løsning hvor man ikke ser på problemstillingerne ud fra en silo-tankegang. Ved at se investeringen samlet og lave installationerne over en forholdsvis kort årrække, med mulighed for fælles og langsigtet finansiering, opstår der nye muligheder. Man opnår en endnu bedre energioptimering, en volumen i indkøb og installation der gør investeringen billigere og en finansiering, der favner energiforsyning, boligrenovering og IoT i et. Når tillægsydelser via IoT nettet også tages med og præciseres nærmere giver den helhedsorienterede tilgang bedre muligheder for at bevare og udbygge lokalsamfund, udvikle landsbyer eller klynger af boliger, som på denne måde opgraderes med en fælles mission om at blive bæredygtig hurtigere og derved tilføre nyt liv, som et stærkt supplement til byerne.

Rapporten har arbejdstitlen – ”Fra PlusEnergihus til PlusEnergiOmråde”, og er en helhedsbetragtning om at kombinere discipliner fra bl.a. ESCO verdenen og energiforsyningen i kombination med den nyeste IoT teknologi og dertilhørende nye services.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...