fra designhojskolen.dk

En veludført opgave for Ekolab er en opgave, hvor kunden får et resultat der både er tilfredsstillende på flere niveauer nu og her, og som også peger fremad.

Ekolab har for nylig afleveret forskellige forslag til energirenovering og indeklimaforbedringer til Den Skandinaviske Designhøjskole, som har adresse på Brusgård lidt udenfor Randers. Det er ikke første gang Ekolab udfører opgaver for Designhøjskolen. Det første samarbejde mellem DSD og Ekolab ligger 6-7 år tilbage og tog sit udgangspunkt i Designhøjskolens ambition om at være mere bæredygtig kombineret med et ønske om at opnå økonomiske besparelser på energiforbruget. Brusgård er oprindeligt en gammel herregård, der blev grundlagt i 1393; de nuværende bygninger huser udover DSD også Produktionsskolen Mimers Brønd; den tilhørende jord drives økologisk.

Helt konkret udmøntede det sig dengang i et indvendigt isoleringsprojekt af Kampestensladen, som Ekolab stod for. Kampestensladen bruges til daglig som spise- og festsal. Efterfølgende stod Ekolab for konvertering af primærforsyningen fra oliefyr til træpillefyr. Tilbagebetalingstiden på de oprindelige projekter er nu afsluttet og det større økonomiske råderum giver derfor plads til nye projekter.

Ekolabs nyligt afleverede gennemgang af mulighederne for nye tiltag er således mere eller mindre en direkte udløber af det første samarbejde. Taget på Kampestensladen stod for at skulle udskiftes og Designhøjskolen var igen interesseret i at bæredygtighed og økonomi indgik i udførelsen af arbejdet. Man har for eksempel overvejet om taget skulle isoleres, om der skulle solceller på taget og lignende. Ekolabs beregninger viser dog at de lavere energiudgifter og den forøgede CO2-neutralitet, som er resultatet af den tidligere ændring af opvarmningen, betyder at det ikke kan betale sig at efterisolere og samtidig er de nugældende solcelleordninger så lidt profitable at det heller ikke er et relevant tiltag.

Til gengæld viser gennemgangen af de øvrige bygninger at der er et potentiale i forbedringer på mange forskellige niveauer. Ekolabs forslag til tiltag spænder fra ting der omfatter energibesparelser, løsning af problemer med støjgener og forbedring af indeklima. Et konkret eksempel er et forslag om at lave skiftende drift mellem de to pumper, der sørger for varmeforsyningen til henholdsvis Designhøjskolen og Mimers Brønd fra et fælles teknikrum, der kan resultere i en regulær energibesparelse samtidig med at pumperne kan være reserver for hinanden i tilfælde af problemer.

Generelt er det Ekolabs ambition at forholde sig til de forhåndenværende opgaver på alle niveauer fra det mere overordnede, som i det her tilfælde hvor man har foreslået at introducere automatik til varmestyring, der kan tilgås via nettet, til det helt dagligdags konkrete, som for eksempel at problemer med varmen kan være et resultat af problemer med vandbalancen i varmesystemet. Alle interessenter fra økonomiske beslutningstagere til pedellen skal ideelt set kunne relatere sig til de fremsatte forslag. Resultatet af Ekolabs opgave er et katalog med mulige tiltag; men for Ekolab er opgaven ikke afsluttet før man har anbefalet de tiltag, der har størst effekt i forhold til udgiften.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...