Ekolab tilbyder flotte kontorpladser

Vi har fået muligheden for ekstra plads på vores kontor og noget af det kan lejes. Det omhandler adskilte kontorer til 2-3 personer og 4-6 personer. Lokalerne er hyggelige og velbelyste med udsigt til byens tage og adgang til terrasse. Mulighed for brug af...

Energi og indeklima i Renoveringsklasse 1

Den omfattende renovering af Ryesgade 25 i København N, som Ekolab har været en del af siden starten i 2014, er nu færdig og har blandt mange andre forbedringer også givet et meget markant fald i bygningens energiforbrug. Ekolab har stået for energirammeberegningerne...