Luftfoto fra bramdrupskole.dk

Ekolabs speciale er værdiskabende energirenoveringsopgaver. Forudsætningen for et vellykket resultat er en vidensbaseret udarbejdelse af løsningsmodeller. Den øgede værdi opstår både i forhold til økonomi, miljøpåvirkning og indeklima.

For Ekolab er Bramdrup Skole i Kolding Kommune et eksempel på en af de screeningsopgaver, som firmaet igennem flere år har udført en lang række af. Bramdrup Skole er en typisk dansk folkeskole; den er opført i 1962 og er blevet udvidet i flere omgange i løbet af 1970erne med den viden og de materialer man havde dengang. Ejendomstypen har typisk et stort potentiale for energirenovering og forbedring af indeklima.

Ekolabs energiscreening af Bramdrup Skoles ventilationssystemer er udført på baggrund af detaljerede målinger og en gennemgang af skolens CTS og automatik. Første trin i processen er således at registrere tingenes tilstand og her er de detaljerede målinger kernen i Ekolabs tilgang til opgaven. På grund af detaljegraden opnås erkendelser man ikke ville få ved en mere overordnet vurdering, som er typisk for en traditionel energiscreening. Samtidig har Ekolab fokus på at det ikke er nok at se på de enkelte elementer, hver for sig, men at man også må undersøge om ventilation og CTS fungerer efter hensigten og skaber et godt indeklima med minimalt energiforbrug.

En vigtig del af en screening er også at afkode problemer der bliver omtalt; eksempelvis havde der på skolen gennem en årrække været problemer med dårligt indeklima på kontorerne. Antagelsen havde været at løsningen på den dårlige luft måtte være mere ventilation. Fuld styrke på ventilationen havde dog ikke løst indeklimaproblemerne. Her skal der være plads til i en screening at forholde sig til det oplevede problem og ikke kun kigge på de enkelte ventilationsanlæg og deres drift. Helt konkret afklarede screeningen, at det dårlige indeklima i kontorerne skyldtes overophedning pga. stort solindfald fra sydvendte vinduer. Herudover afslørede screeningen og den efterfølgende energirenovering en anlægsfejl i et af ventilationssystemerne, som gjorde at ventilationen aldrig havde fungeret som den skulle. Besparelser bliver sjældent til noget, hvis de udføres på anlæg der ikke fungerer som de skal!

Derudover medvirkede Ekolab til en forbedring af det system til anlægsregistrering man benytter til ventilationsanlæg, så man i stedet for at begrænse sig til at holde øje med komponenttyper også indarbejdede data om energiforbrug, restlevetid og performanceparametre. Driftsskemaerne reflekterer på denne måde en mere helhedsorienteret tilgang til driften.

Ekolabs løsning af opgaven på Bramdrup Skole er medvirkende til at man nu begynder at kortlægge grundlaget for en helhedsorienteret CTS strategi i hele Kolding Kommune, som skal optimere bygningsdriften til gavn for indeklima, miljøbelastning og økonomi. Når der ved en screening kan skabes et helhedsorienteret grundlag for energirenovering, skyldes det i høj grad en seriøs tilgang fra Kolding Kommunes side. Energikoordinator Lars Højsgaard, Kolding Kommune har været en konstruktiv samarbejdspartner i processen ved opmærksomt at stille krav og skabe fokus på målsætningen. Ekolabs arbejdsgang, hvor man typisk sender to mand afsted som udfører mest muligt af arbejdet i felten, kombineret med en kunde der er åben for den helhedsorienterede tilgang skaber i høj grad basis for et positivt resultat.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...