ESCO-projekt med Kemp & Lauritzen for Region Sjælland

Nov 28, 2017

Ekolab er rådgivere for Kemp & Lauritzen i et ESCO projekt om energioptimering af Region Sjællands sygehuse i Ringsted, Næstved, Slagelse og Nykøbing Falster:  Formålet med Ringsted-projektet er at reducere energiforbrug gennem renovering og forbedring af bygningernes energianlæg og klimaskærm. Aftalen omfatter fire sygehuse med et samlet areal på ca. 120.000 m2.

ESCO står for Energy Service Companies og er en samarbejdsform, hvis underliggende grundtanke er at de midler, der er bundet i en given ejendom i form af energiforbrug, kan reduceres, og reduktionen af energi betaler for en energi- og indeklimamæssig optimering af ejendommens energiforbrugende installationer. ESCO virksomheden udfører energiforbedringerne og garanterer efterfølgende energibesparelserne over en årrække. Projektet gennemløber tre faser.

Ekolab laver screenings- og analysearbejde i projektets Fase 1. Det er en omfattende energianalyse, som afsluttes inden maj 2018, og resultatet er et idekatalog med beskrivelser af de relevante tiltag, samt deres indflydelse på energiforbrug, vedligehold og indeklima. Ejendommens tekniske servicemedarbejder inddrages i gennemgangen af ejendommen. Herved sikres at energirådgiveren får godt kendskab til ejendommens tilstand og drift, og samtidig får viden om forslag og ønsker til tiltag.

På baggrund af politisk godkendelse vil Ekolab efterfølgende i Fase 2, fra sommeren 2018, projektere helhedsløsninger der tilgodeser bygningsvedligehold, indeklima og miljøforbedringer. Ekolab vil i samarbejde med Kemp & Lauritzen og driftsorganisationen bl.a. sikre driftsoptimering igennem processerne i Commissioning. I forbindelse med udførelsen af forslagene gennemføres en kampagne for brugeradfærdsændring. Ligeledes vil de driftsansvarlige for ejendommene gennemgå et uddannelsesforløb, som sikrer en fortsat energieffektiv drift af de udførte forslag.

Fase 3 er garantiperioden som sikrer Ringsted Kommune en energibesparelse og dermed den lovede tilbagebetalingstid på investeringerne. Energiforbruget bliver derfor løbende fulgt meget nøje via målinger og dialogmøder med driftsorganisationen, så det sikres, at de beregnede energireduktioner opnås.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

Nomineret til RENOVERPRISEN 2022: Fabers fabrikker

Nomineret til RENOVERPRISEN 2022: Fabers fabrikker

I aften er det 10-års jubilæum for Renoverprisen 2022, og tredje gang Ekolab er nomineret med et projekt. I år er vi stolte over at være nomineret i kategorien ’Bolig’ med Fabers Fabrikker i Ryslinge. Fabers Fabrikker giver en fornemmelsen af at leve i historien, hvor den ikoniske fabrik bevaret, men med alle moderne og nødvendige tiltag, så man ikke skal gå på kompromis med levestandard og modernisering.

Vi søger en ny kollega

Vi søger en ny kollega

I EKOLAB ER BÆREDYGTIGHED VORES DNA: VI HAR SOM RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED ARBEJDET AMBITIØST MED BÆREDYGTIGHED...