Ekolab er rådgivere for Kemp & Lauritzen i et ESCO projekt omkring energioptimering af Ringsted Kommunes ejendomme. Formålet med Ringsted-projektet er at reducere kommunens energiforbrug gennem renovering og forbedring af bygningernes energianlæg og klimaskærm. Ca. 66 af kommunens ejendomme skal gennemgå en energirenovering og de udgør samlet ca. 150.000 m2.

ESCO står for Energy Service Companies og er en samarbejdsform, hvis underliggende grundtanke er at de midler, der er bundet i en given ejendom i form af energiforbrug, kan reduceres, og reduktionen af energi betaler for en energi- og indeklimamæssig optimering af ejendommens energiforbrugende installationer. ESCO virksomheden udfører energiforbedringerne og garanterer efterfølgende energibesparelserne over en årrække.

Projektets Fase 1 er en omfattende energianalyse, som afsluttes inden udgangen af 2017. Formålet er at se hvilke potentialer der er på de enkelte ejendomme og, i sammenhæng hermed, inddrage planlagte vedligeholdelsesarbejder, hvor det er relevant. Ejendommens tekniske servicemedarbejder inddrages i gennemgangen af ejendommen. Herved sikres at energirådgiveren får godt kendskab til ejendommens tilstand og drift, og samtidig får viden om forslag og ønsker til tiltag. Formålet med gennemgangen af ejendommen er, at udføre en detaljeret kortlægning af potentialet for energibesparelser. Herefter udarbejdes et idekatalog med beskrivelser af de relevante tiltag, samt deres indflydelse på energiforbrug, vedligehold og indeklima.

Efterfølgende vil der i Fase 2 fra maj 2018, på baggrund af politisk godkendelse, blive projekteret og gennemført helhedsløsninger, der tilgodeser bygningsvedligehold, indeklima og miljøforbedringer. Ekolab præsenterede i de indledende arbejder i fase 1 nogle arbejdsprocesser, som tilgodeser bæredygtige løsninger, herunder fastlæggelse af målsætninger og driftsoptimering igennem processerne i Commissioning. I forbindelse med udførelsen af forslagene gennemføres en kampagne for brugeradfærdsændring. Ligeledes vil de driftsansvarlige for ejendommene gennemgå et uddannelsesforløb, som sikrer en fortsat energieffektiv drift af de udførte forslag.

Fase 3 er garantiperioden som sikrer Ringsted Kommune en energibesparelse og dermed den lovede tilbagebetalingstid på investeringerne. Energiforbruget bliver derfor løbende fulgt meget nøje via målinger og dialogmøder med driftsorganisationen, så det sikres, at de beregnede energireduktioner opnås.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...