I udgangspunktet var Natur og Vejservices bygninger på Edwin Rahrsvej i Brabrand genstand for en traditionel energirenoveringsopgave i Aa+ regi og med Ekolab, som rådgiver. Men opgaven har udviklet sig til et pilotprojekt for optimal udnyttelse af det eksisterende fjernvarmenet. I et samarbejde mellem AffaldVarme Aarhus og Aa+ er mål og visioner blevet defineret i et pilotprojekt, der potentielt kan spare både penge, co2 og investeringer i infrastrukturændringer. Ekolabs rolle er at sikre at visionerne og målene omformes til konkrete bygbare løsninger.

Alt samarbejde kan som bekendt være vanskeligt og nok ikke mindst hvis de forskellige parter til en vis grad har modsatrettede interesser som det er tilfældet for AffaldVarme Aarhus og Aa+, hvor AffaldVarme Aarhus’s hovedopgave er at levere god og stabil fjernvarme til kunderne, mens Aa+ er sat i verden for at reducere Aarhus Kommunes energiforbrug og co2-udledning. Læg dertil avancerede IT-systemer, der er grundlaget for at det hele kan fungere. Formålet med pilotprojektet er at undersøge mulighederne for at få de forskellige elementer til at spille sammen så alle aspekter tilgodeses.

Det har været Ekolabs fokus under projektets planlægning og udførelse at holde en dialogform med entreprenører og kommunale interessenter, der medvirker til at alle parter byder ind med optimeringer baseret på deres forskellige faglighed og kompetencer. Filosofien er at god kommunikation og aktivering af de fælles ressourcer er en af rådgiverens vigtigste opgaver for at sikre maksimal kompetence i valg og beslutninger.  Rådgiverens viden skal bruges til at danne bro og forståelse mellem faglige og ikke faglige personer for at få det bedste projekt og løsninger med lang levetid både teknisk og i forhold til brugsmønstre.

IT-delen er et konkret eksempel på at god dialog giver bedre løsninger. Ekolab har gennemført adskillige projekter og ved at man ofte her løber ind i problemer og derfor blev udfordringer med IT og netværksadgang italesat tidligt i processen. Resultatet var et forbilledligt samarbejde og testforløb mellem IT-supporter Torben Jepsen fra Natur og Vejservice og Jysk CTS, som gjorde netværksadgang mulig på rekordtid helt mod forventning. Derudover var manglende kapacitet et problem – men en alternativ løsning fra Jysk CTS medførte hurtigt løsning og minimal belastning af kapacitet og økonomi.

Helt objektivt betyder ambitiøse mål og modsatrettede ønsker at eksisterende teknologi udfordres, men forudsætningen for at nå målene og løse eventuelle problemer må altid være dialog.

At nå frem til en relativt simpel løsning kan synes nemt, men ofte er simple løsninger kun opnåelige når de forskellige parter samarbejder, når rollefordelingen er gennemskuelig og barrierer opblødes. Viden og forståelse for alle projektparters krav, behov og muligheder skal bringes i spil i den fælles dialog for at undgå komplekse, rigide og utilfredsstillende løsninger. Følelsen af ejerskab opstår når der lyttes til de forskellige parters input.

På dette punkt i processen hvor planlægningsfasen er ved at være overstået står det klart at projektet peger ind i fremtiden. I samarbejdet med AffaldVarme Aarhus og de forskellige entreprenører har Ekolab defineret en simpel løsning, der med skarpe ansvarsgrænser sikrer at pilotprojektets løsninger er skalerbare, og integrerbare i en lang række ejendomstyper med begrænset tilpasning af nuværende automatik.

Projektgruppen håber at der i kølvandet på projektet kan udarbejdes en guide med konkrete eksempler og løsninger som kan være med til at sikre at løsningen kan finde udbredelse på andre ejendomme, også blandt private fjernvarmekunder.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...