Hvad sker der egentlig, når man beslutter sig for at energirenovere en ældre bygning? Ekolabs for nyligt afsluttede opgave, hvis hovedfokus var energirenovering af Tranbjerg skole, afd. Grønløkke, er et skoleeksempel på hvad en sådan proces indebærer. Aarhus Kommunes projektramme i Aa+ sammenhæng skaber fundamentet for en god proces hvor både Aa+ projektledelsen, kommunens bygningskonsulenter, skolens ledelse inkl. driftspersonale og Ekolab i samarbejde finder den optimale løsning.

Grønløkkeskolen blev taget i brug tilbage i 1976 og var et oplagt emne for en energirenovering, som det er tilfældet med de fleste folkeskoler og kommunale bygninger fra samme periode. Processen blev igangsat med en energiscreening i januar 2015 og blev endelig afsluttet i forsommeren 2017, med kun den afsluttende finjustering udestående.

Som det oftest viser sig afslørede screeningen af Grønløkkeskolen at potentialet for forbedringer gik ud over en simpel energirenovering. Kontrasten kan være stor mellem det fokus man har i forbindelse med den daglige drift af ofte ikke tidssvarende anlæg (hvor det hovedsageligt handler om at man sikrer sig at tingene virker) og det overblik man får når Aa+ projektteamet med friske øjne begynder at se på hvordan tingene fungerer og om de fungerer optimalt.

Det var klart med det samme at Grønløkkeskolens indeklima kunne forbedres samtidig med at energieffektiviteten blev forbedret; derudover trængte klasselokalerne generelt til et løft, ikke mindst på grund af dårlig belysning og triste overflader. Afklaringsprocessen hvor de registrerede behov vejes op mod det finansielle råderum foregår i et tæt samarbejde mellem de forskellige interessenter i Aarhus Kommune, som dermed er med til at skabe rammerne for at projektet lykkes optimalt.

Selve renoveringsarbejdet blev sat i gang i sommeren 2016 og blev afviklet med respekt for det daglige liv på skolen, så forstyrrelsen blev søgt holdt på et absolut minimum. Der er projekteret efter nugældende reglement, men som altid når man ændrer et ældre anlæg er Ekolabs tilgang at man må respektere at det tager tid at få anlæggene op at køre igen. Derfor følger Ekolabs ingeniører tingene til dørs og afslutter ikke projektet før problemerne er løst.

Grønløkkeskolen har nu tidssvarende klasselokaler med decentral ventilation med lavimpulsindblæsning via nye lofter, hvor der også er blevet plads til nye belysningsarmaturer. Hvor man før var begrænset af at få frisk luft via vinduerne kan indeklima og varme nu reguleres præcist via CTS-anlæg som Grønløkkeskolen har fælles med Tranbjerg skole, afd. Kirketorvet. Det fælles CTS-anlæg sikrer overblik over om systemerne på begge skoler kører optimalt. Den fælles platform er et led i skoleomlægningen som gør at der kan spares penge via fælles drift og administration. Eventuelle problemer og driftsfejl kan nu via det nye system hurtigt vurderes og udbedres uanset, hvor det tekniske personale befinder sig fysisk.

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...