Molio udbyder dette 2-dages internat-kursus, hvor Jørgen Lange, Ekolab aps, er kursusleder. Kursusdatoer i 2017 er 20. og 21. november. Kurset går i dybden med lavenergi-design for større etagebygninger (kontor og service). Med et meget stærkt og erfarent underviserteam, vil du gennem teoretisk og erfaringsbaseret undervisning, få anvisninger på hvordan større lavenergibygninger opført efter BR2015 og 2020, kan designes så de opfylder de komplekse krav til energi og indeklima, både beregningsmæssigt og ikke mindst i praksis.

Kurset har fokus på lavenergidesign ved planlægning, projektering, gennemførelse og ibrugtagning af nye større lavenergi bygninger, og når du har gennemført kurset, vil du bl.a.:

– have fortrolighed med de nye skærpede energi- og indeklimakrav 2015 og 2020
– professionelt kunne håndtere udfordringer og problemstillinger ved at nå de teoretiske mål om lavenergi og komfort, så de også holder i praksis
– kunne definere værdiskabende design-elementer og arbejdsprocesser for optimal udbytte af indsatser
– være i stand til kritisk at kunne prioritere og udpege virkemidler, for optimering af anlægs- og driftsøkonomi, samt brugerkomfort og indeklima
– have detaljeret indblik i højtydende konstruktioner, installationer, energiproduktion, brugerstyring, indeklima, samt indblik i hvor ‘djævlen kan ligge i detaljen’

Gennem introduktion af højaktuelle emner, og case-baseret undervisning, vil kursisten få overblik over de enkelte virkemidlers betydning, og ikke mindst virkemidlernes indbyrdes sammenhænge og synergier.

Samtidig får du konkret viden om kravspecifikationer, muligheder og begrænsninger i de enkelte virkemidlers anvendelse, samt vitale opmærksomhedspunkter ved design og projektering.

Læs mere og tilmeld dig her

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...