Ekolab har været projektansvarlig for et udviklingsprojekt under Markedsmodningsfonden med titlen Procesværktøjer til 360° indeklimarigtig energirenovering af ældre etage-boligbyggeri :

Brugeradfærd har en væsentlig indflydelse på boligers indeklima og energiforbrug både før og efter en energirenovering. Nye beregningsmodeller giver mere pålidelige forudsigelser af fremtidigt energiforbrug i form af sandsynlighedsfordelinger. Dette gør det muligt at vurdere hvor følsomt et løsningsforslag er overfor forskelle i beboernes adfærdsmønstre. Det laveste energiforbrug opnås ved kombination af alle tiltag. Men hvis man skulle udvælge ét tiltag, afhænger valget af brugeradfærden. Via modellernes implementering i simuleringsprogrammet IDA ICE, er det muligt at vurdere hvor følsomt et løsningsforslag er overfor forskelle i beboernes adfærdsmønstre.

Læs mere her: http://ekolab.dk/wp-content/uploads/DTU-artikel-stokastiske-beregninger-i-IDA-ICE-1.pdf

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...