Jamileh Daugaard er praktikant hos Ekolab fra 1. februar. Hun er i gang med bygningsingeniøruddannelsen med speciale i energi og indeklima på Ingeniørhøjskolen i Århus. Praktikforløbet har til formål at skabe bedre forståelse for den praktiske brug af den teori, der undervises i på skolen og opnå større indblik i energioptimering og bæredygtighed i byggeriet.