Ekolab er igen en del af et udviklingsprojekt støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP): System solutions for demand-control and continuous-commissioning of room-based ventilation in dwellings. Formålet med det nye projekt er at udvikle, demonstrere og overvåge behovstyret ventilation i individuelle rum. Baggrunden for projektet er et ønske om at øge niveauet for installering af ventilation i forbindelse med energirenovering af ældre bygninger.

Det er almindelig kendt at energirenovering medfører en øget lufttæthed i den renoverede bygning og at installering af ventilation er en nødvendighed for at opnå det optimale indeklima. Ofte sker denne nødvendige installering ikke, og hvis den gør kontrolleres ventilationen som én indeklima zone. Det betyder at der ikke bliver taget højde for variationer i varmetilførsel, fugtproduktion o.l. i de individuelle rum.

Målsætningen for udviklingsprojektet er at levere de forudsætninger, der skal til for at installering af ventilation bliver en naturlig del af enhver energirenovering. Fokus er på udviklingen af den behovstyrede ventilation i individuelle rum og den løbende overvågning heraf; derudover arbejdes der med metoder til at fjerne finansielle og strukturelle barriere. Forventningen er at troværdige data og finansiel forudsigelighed, sammen med en forbedret tilskyndelseskultur kan bane vejen for mere og bedre ventilation.

Følgende elementer indgår i projektet:

  • Smart styring baseret på IC-Meter box og Cloud-service. Temperatur, luftfugtighed, CO2, VOC og støj bliver uploadet til Cloud´en, hvor data analyseres med lokale vejrudsigter.
  • Anvendelse af Metal Oxide Semiconductor (MOS) sensorer der måler Volatile Organic Compounds (VOC), som skal registrere forurening fra lugtgener.
  • Udvikling af ny luftfordelingsboks med separate kanaler og ventilatorer til hvert rum.
  • Inkludering af driften af emhætten for at sikre luftbalancen.
  • Udvikling af økonomisk og juridisk model som incitament til at investere i rum-baseret ventilation.
  • Demonstration af systemet vil give praktisk viden til fremtidig kommerciel implementering.

 

DTU-BYG er projektansvarlig for udviklingsprojektet om behovstyret ventilation og løbende overvågning heraf. Udover Ekolab deltager en række centrale parter indenfor energirenovering og indeklima: Dansk Teknologisk Institut, Aarhus Universitet, Rönby.dk, Arup&Hvidt / Torben Heding Andersen, Sustain Air (SustainSolutions), IC-Meter, EBM-papst, Smock Ventilation m.fl.

 

Projektperioden løber frem til december 2019.

Yderligere oplysninger: Jørgen Lange

 

 

 

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...