Ekolab har i perioden fra august 2013 til juli 2016 deltaget i det EUDP-støttede projekt EUDP 13-ll: ’Energy efficient comfort in older apartment blocks’. De øvrige deltagere i projektet har været andre aktører på energirenoveringsområdet: DTU Byg, Dresden Technical University, rönby.dk, E&P service, Kingspan, Introflex og Airmaster.

Baggrunden for projektet er den store boligmasse bygget før 1960, som er uden isolering og moderne ventilation. Projektets behandling af problemstillinger, der vedrører indvendig isolering og decentral ventilation, er med til at understrege nødvendigheden af et øget fokus på en forbedring af denne del af den eksisterende boligmasse.

Formålet med projektet var at afprøve forskellige typer af indvendig isolering, i nogle tilfælde kombineret med decentral ventilation. De forskellige produkter blev installeret i et antal test-lejligheder og blev løbende monitoreret i projektperioden.

I forhold til den indvendige isolering måltes den relative fugtighed i vægge og bjælkeender; konklusionen på disse undersøgelser er at det er nødvendigt at foretage målinger over en længere periode end der aktuelt var mulighed for, at der skal undersøges yderligere for vejrligets indflydelse på fugtighedsniveau og at det er relevant at foretage målinger inden installationerne foretages, så man har et relevant sammenligningsgrundlag.

Konklusionen på installering af ventilationssystemerne er at de fungerede som forventet med øget brugertilfredshed ved større behovsstyring. Derudover fremgår det at der er variation i forhold til lokale forudsætninger, og at installeringen bør foretages med en nøgleperson, som er ansvarlig for hele processen.

Yderligere oplysninger: Maria Harrestrup eller Jørgen Lange

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...