Afsluttet EUDP-støttet projekt om indvendig isolering og optimeret ventilation i ældre etagebygninger

Jan 12, 2017

Ekolab har i perioden fra august 2013 til juli 2016 deltaget i det EUDP-støttede projekt EUDP 13-ll: ’Energy efficient comfort in older apartment blocks’. De øvrige deltagere i projektet har været andre aktører på energirenoveringsområdet: DTU Byg, Dresden Technical University, rönby.dk, E&P service, Kingspan, Introflex og Airmaster.

Baggrunden for projektet er den store boligmasse bygget før 1960, som er uden isolering og moderne ventilation. Projektets behandling af problemstillinger, der vedrører indvendig isolering og decentral ventilation, er med til at understrege nødvendigheden af et øget fokus på en forbedring af denne del af den eksisterende boligmasse.

Formålet med projektet var at afprøve forskellige typer af indvendig isolering, i nogle tilfælde kombineret med decentral ventilation. De forskellige produkter blev installeret i et antal test-lejligheder og blev løbende monitoreret i projektperioden.

I forhold til den indvendige isolering måltes den relative fugtighed i vægge og bjælkeender; konklusionen på disse undersøgelser er at det er nødvendigt at foretage målinger over en længere periode end der aktuelt var mulighed for, at der skal undersøges yderligere for vejrligets indflydelse på fugtighedsniveau og at det er relevant at foretage målinger inden installationerne foretages, så man har et relevant sammenligningsgrundlag.

Konklusionen på installering af ventilationssystemerne er at de fungerede som forventet med øget brugertilfredshed ved større behovsstyring. Derudover fremgår det at der er variation i forhold til lokale forudsætninger, og at installeringen bør foretages med en nøgleperson, som er ansvarlig for hele processen.

Yderligere oplysninger: Maria Harrestrup eller Jørgen Lange

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

Nomineret til RENOVERPRISEN 2022: Fabers fabrikker

Nomineret til RENOVERPRISEN 2022: Fabers fabrikker

I aften er det 10-års jubilæum for Renoverprisen 2022, og tredje gang Ekolab er nomineret med et projekt. I år er vi stolte over at være nomineret i kategorien ’Bolig’ med Fabers Fabrikker i Ryslinge. Fabers Fabrikker giver en fornemmelsen af at leve i historien, hvor den ikoniske fabrik bevaret, men med alle moderne og nødvendige tiltag, så man ikke skal gå på kompromis med levestandard og modernisering.

Vi søger en ny kollega

Vi søger en ny kollega

I EKOLAB ER BÆREDYGTIGHED VORES DNA: VI HAR SOM RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED ARBEJDET AMBITIØST MED BÆREDYGTIGHED...