Vi har forstærket tropperne med Joakim Garde og Maria Harrestrup.

JG

Joakim  Garde
er den 1.august 2016 ansat som ingeniør på fuld tid. Han har tidligere været hos forskellige større rådgiverfirmaer og varetaget projekterings- og tilsynsopgaver, hvilket også vil være det primære arbejdsområde hos Ekolab.

maria_harrestrup

Maria Harrestrup er civilingeniør og ph.D og ansat på deltid hos Ekolab. Hun har selvstændig virksomhed med projekter og undervisning på DTU. Maria har ved sin tidligere ansættelse på DTU varetaget mange udviklingsaktiviteter indenfor energirenovering. Hos Ekolab skal Maria deltage i udviklingsprojekter og energirenoveringsprojekter primært lokaliseret i København.

For kontaktinformation se under medarbejdere