Carl-Johan Kjærgaard er den 1. januar 2016 blevet ansat hos Ekolab som civilingeniør. Han har tidligere arbejdet som konsulent hos Ekolab. Bl.a. i forbindelse med PSO projektet: ”Energirenovering af parcelhuse – erfaringer og nye løsninger”, hvor han har udviklet et program til pengeinstitutter. Programmet PERT, står for Pengeinstitutternes Energi Renoverings Tjek. For øjeblikket arbejder han på et andet PSO projekt: ”Metoder og anvisninger til energieffektiv komfortkøling”, hvis formål bl.a. er, at anvise metoder og teknologier til at reducere udgifter til køling, miljøbelastning og øget anvendelse af vedvarende energi til køleformål. Carl-Johan har mere end 20 års erfaring inden for VVS, indeklima, vedvarende energi, økonomi, samt byggeriets retsforhold, og har i øvrigt arbejdet med undervisning og organisationsudvikling.

Jesper Engbo Lassen er d.1.oktober 2015 blevet ansat hos Ekolab som ingeniør. Jesper arbejder med energiscreeninger og projekteringer af disse bl.a. i forbindelse med Aarhus Kommunes Aa+ projekt. Jesper har arbejdet som rådgivende ingeniør siden 2005. Han har vidtgående kompetancer indenfor VVS- og ventilationssystemer, energiberegning og indeklimasimuleringer. Han har bred projekteringserfaring indenfor design og beregning på lavenergibyggeri og passivhusbyggeri såvel for bolig som erhvervsbygninger. Derudover har han tidligere arbejdet som energimærkningskonsulent.

Diana Olesen er begyndt i ingeniørpraktik d. 18. januar. Hun kommer fra Aarhus Universitet/Ingeniørhøjskolen og tager 5.semesters praktikforløb hos Ekolab.

 

Carl-Johan Kjærgaard

Carl-Johan Kjærgaard

 

Jesper Engbo Lassen

Jesper Engbo Lassen

 

Diana Olesen

Diana Olesen

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...