Ekolab er som en del af E+ konsortiet udvalgt til rammeaftale om helhedsorienterede løsninger, der forener klimatilpasning og energirenovering i spændende arkitektoniske løsninger.

Det har været et aktivt halvår for beboerne i Københavns kommende Klimakarré. Der blev nedsat en Klimagruppe, der straks tog spaden i egen hånd og på en arbejdsdag fik skabt mere luft i gården ved at nedrive gamle hegn. Visionerne for en fælles grøn gård blev mere nærværende, og der blev skabt et på mange måder værdifuldt fællesskab på tværs af ejendommene.

Hen over sommeren og efteråret 2014 er der blevet udarbejdet et idé- og behovskatalog. Heri kobles de mange ønske og behov fra beboerne med nogle af de rigtig mange innovative løsninger, vi modtog fra producenter. Og der er kommet mange ambitiøse løsninger ind til at løfte Klimakaréens målsætninger. Visionen om, at Klimakarréen skal gå forrest ved at vise en palette af sammentænkte og skalerbare løsninger, er i høj grad mulig.

Netop nu er udbudsmaterialet sendt ud til de 5 teams, der er gået videre efter den første prækvalificering. Vinderteamet skal hen over forår og sommer arbejde sammen med beboerne og ejerne og komme med en samlet helhedsorienteret løsning, der forener klimatilpasning og energirenovering i spændende arkitektoniske løsninger, der kan bruges i Klimakarréen og på sigt i hele byenKlimakarre Klimakarre1

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...