Solcelleberegner til bestemmelse af optimal størrelse af solcelleanlæg.

Ekolab har siden april 2014 udviklet et Excel-baseret program til bestemmelse af den optimale størrelse af et solcelleanlæg ud fra tilbagebetalingstid og energisparepris.  Rune Haferbier, som har været praktikant hos Ekolab har været central i udviklingen. Beregningen sker på baggrund af timeværdier, så det er muligt at indsætte et egentligt eget forbrug og hurtigt beregne den optimale størrelse solcelleanlæg til den specifikke bygning.

Solcelleberegner

 

 

 

 

 

 

 

Effektiv EnergiRenoveringsTjek af etageejendomme med programmet ERT

Ekolab har over 3 år udviklet screeningsprogrammet ERT med ingeniør Mark Slater centralt placeret i udviklingen. Analysen med ERT er hurtig og kan derfor tilbydes til en god pris ved de vigtige indledende afklaringer. ERT er opbygget på en standardbygning, som kan tilpasses efter de aktuelle forhold, og et stort antal kombinationer af tiltag kan derfor gennemgås på kort tid. ERT er bygget op så det giver mulighed for at gå i dybden med forskellige dele.

ERT billede 1

Det er fx økonomiberegning hvor man kan lave valgfri fordeling af udgifter mellem ejer og lejer. ERT kommer med en prisindikation på valgte kombinationer og hvor stor den årlige besparelse vil være. Dermed kan husleje og totaløkonomi beregnes for at finde bedste kombination af tiltag. Ud over økonomi vises energibesparelser og miljøpåvirkningen. Komfortforbedringer i lejlighederne indikeres med et pointsystem.

ERT billede 2

Endelig beregnes ændringen af energimærke for ejendommen fordi der i stigende grad indregnes ejendommens værdiforøgelse ved energirenovering.

 

Ekolab optimere PHPP passivhusberegning med  DesignPH.

Ekolab har erhvervet sig værktøjet DesignPH som kan bruges til at eksportere data fra SketchUp til PHPP. Med DesignPH er det muligt for Ekolab at optegne en bygning i SketchUp, indsætte data på klimaskærmen og eksportere direkte til PHPP. Dette medfører at Ekolab hurtigere kan lave PHPP-beregninger på passivhuse.

Hvis Ekolab modtager en SketchUp-tegning af et passivhus, kan vi hurtigt give et skitseoverslag over energirammen og derved være en god sparringspartner for arkitekter allerede i den tidlige fase, og senere eksportere til PHPP for detaljerede beregninger og certificering.

PHPP billede

Hus

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...