Ekolab er stolte over det snart færdige resultatet af energirenoveringen på Vejlby Centervej 52, som er ejet af Aarhus Kommune. Projektet er gennemført i tæt samarbejde med Aarhus Kommune, som har været en fremsynet og konstruktiv bygherre. Det har været spændende, at være med til en dynamisk projektproces. Et vedvarende fokus på at finde de bedste løsninger til at opnå energibesparelser, renovering og indeklimaforbedringer har resulteret i, at ejendommen er forbedret så meget at de ansatte og bygningens øvrige brugere kan glæde sig over en bygning, der opfylder moderne krav til indeklima. De ansatte har fået langt større indflydelse på tilpasning af eget indeklima via de tekniske løsninger der er valgt, hvilket skal være med til at sikre større tilfredshed med indeklimaet.

Projektet er et godt eksempel på, at arbejdet med eksisterende bygninger er en dynamisk proces, som ikke kun afhænger af byggeteknik. Vejlby Centervej 52 er et projekt som har ført til fremtidssikring og renovering af dagslysforhold, belysning, klimaskærm, varmeanlæg, solafskærmning, ventilation, el og cts. Projektet har demonstreret af sammentænkning af renoveringskrav, brugerkrav og energisparekrav kan smelte samme i en helhedsløsning, som langt overstiger mulighederne baseret på opfyldelse af enkeltkrav.

Det tætte samarbejde med bygherren igennem hele processen fra ide til færdigt resultat, har vist sig at være en vigtig forudsætning for at udnytte de optimeringsmuligheder, både økonomiske og tekniske, der opstår hele vejen gennem et projekt.

Arbejdet med Vejlby Centervej 52 – har været en succes og endnu en bekræftelse af at helhedsorienterede løsninger er vejen til realisering af energibesparelser, modernisering og renovering i den eksisterende bygningsmasse.

438x187-Vejlby-Centervej-52

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...