Ryesgade 25 – Ambitiøs renovering

Myndighedsprojektet på den ambitiøse renovering af Ryesgade 25 er nu godkendt og projekteringen kan gå ind i sin sidste fase. Projektet består i en total energirenovering af 5 opgange med 5 etager og konvertering af eksisterende tørreloft til nye lækre tagboliger. Der...

Rammeaftale med Energy Programme Southern Denmark

Ekolab er sammen med CASA Arkitekter A/S og Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S blevet tildelt en rammeaftale med Energy Programme Southern Denmark, der går på rådgiverbistand i forbindelse med energieffektivisering i offentlige bygninger og på...