Region Hovedstaden – Regionsgården

Dec 16, 2013

Ekolab har sammen med SITE arkitekter og Spangenberg & Madsen vundet konkurrencen om udvikling af Regionsgårdens 15.000 m2 for Region Hovedstaden. Ekolab skal primært arbejde med bæredygtighed i bred forstand ud fra regionens målsætninger og specielt med fokus på indeklima og energioptimering. Rådgivergruppen skal samlet set levere behovsvurdering og løsningsforslag til en fleksibel og differentieret indretning af kontor-, projekt-, møde- og servicearealer. Derudover skal rådgivergruppen komme med forslag til design og gennemførelse af en involveringsproces, der aktivt inddrager projektets interessenter i forløbet samt en prioriteret liste over konkrete forslag til implementering, der skaber en rød tråd i udviklingen af lokaleforhold og arbejdsformer.

Regionsgården i Hillerød er dagligt arbejdsplads for 690 ansatte. Regionsgården er mødested for hele Region Hovedstaden og skal opleves som et åbent og imødekommende hovedsæde for regionens politiske og administrative ledelse, for borgere, erhvervsliv, organisationer, myndigheder og internationale repræsentanter. Koncerndirektionen har besluttet, at Regionsgårdens fysiske udtryk og indretning skal fornys. Denne fornyelse skal skabe en ensartethed i det fysiske udtryk og fremme fleksibilitet med fokus på det gode arbejdsmiljø. Indretningen skal aktivt understøtte tværgående arbejdsformer samt effektive og serviceorienterede arbejdsgange på Regionsgården.

Kontakt partner, Jørgen Lange, hvis du ønsker yderligere information om projektet.

Regionsgårdenn

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

NOMINERET TIL EU-PRIS

Ekolab er med på holdet, der står bag Fabers Fabrikker-projektet, som nu er nomineret til den fornemme "EU Prize for...