Værløse Rådhus

Ekolab laver sammen med Krydsrum Arkitekter og Spangenberg & Madsen et ombygningsprojekt på Værløse Rådhus for Furesø Kommune. Projektet er en ombygning af et traditionelt kontorområde til storrumskontorer med ’clean desk’-princippet og mødelokaler. Ekolabs...

Bevægelseshus – Kalundborg

Bevægelseshuset er en kombination af et idræts- og kulturhus, som skal opføres af Kalundborg Kommune. Huset er tegnet af Mutopia Architects og er på ca. 2600 m². Ekolab indgår i et team sammen med CASA Arkitekter, OBH-gruppen og Spangenberg & Madsen, som i...

Rammeaftale med Aarhus Kommune

Ekolab er sammen med Spangenberg & Madsen og Sand-Petersen blevet tildelt en rammeaftale med Aarhus Kommune, der går på rådgiverbistand i forbindelse med udarbejdelse af energimærker og energiscreening i kommunens bygninger. Som en del af rammeaftalen ligger der...

Klar til mere bæredygtighed med DGNB-uddannelse

Via undervisning i bæredygtighed på Aarhus Universitet/Ingeniørhøjskolen Aarhus har Jørgen Lange taget konsulentuddannelsen i DGNB bæredygtighedscertificering. Uddannelsen passer rigtig godt i sammenhæng med tidligere erfaring inden for miljørigtig projektering. I...

Region Hovedstaden – Regionsgården

Ekolab har sammen med SITE arkitekter og Spangenberg & Madsen vundet konkurrencen om udvikling af Regionsgårdens 15.000 m2 for Region Hovedstaden. Ekolab skal primært arbejde med bæredygtighed i bred forstand ud fra regionens målsætninger og specielt med fokus på...