Ekolab har sammen med Benée Huse vundet Realdania konkurrencen om Mini Co2 typehuset i Nyborg.
Ekolab har sammen med LOOP løst et bæredygtigheds-, energi- og indeklima koncept som fokuserer på C02 besparende tiltag. Vi har lavet et koncept for materialer og klimatisering der sikrer Benée Huse et bæredygtigt typehus.

Realdania Byg beskriver projektet med MiniCO2 huset sådan:

MiniCO2 typehuset vil give et samlet bud på at sikre det mindst opnåelige CO2-fodaftryk i et typehus. Det skal ske ved at indsamle og lære af resultater og erfaringer fra Nyborg-projektets fem forudgående eksperimenter. Her vil de opnåede CO2-reduktioner blive nøje afvejet i forhold til effekt og pris, set i et helhedsbillede på tværs af anlæg, drift og vedligehold. Og endelig vil de blive udmøntet i et optimalt CO2-reduceret typehus, til samme økonomi som er standard i dag.

Mere om projektet
“Hvis vi skal kunne imødegå klimaforandringer, er vi nødt til at finde ud, hvordan byggeriet kan bidrage til begrænsning af CO2-udledningen. Hidtil har vi været gode til at få styr på energi til opvarmning, ikke mindst via stadigt skrappere krav i bygningsreglementet, men det er måske problematisk at fokusere for meget på en parameter. Man risikerer at glemme alt det andet som også er vigtigt – og byggeri er jo en enormt kompleks affære. Her kan MiniCO2husene måske være et værdifuldt bidrag til at pege på en større palet.” Jørgen Søndermark, Realdania Byg.

MiniCO2 Typehuset samler erfaringerne og resultaterne fra alle de foregående huse. Det sker i en konkurrence blandt en række danske typehusfirmaer, på almindelige kommercielle vilkår og indenfor en almindelig økonomisk ramme, for at udvikle et MiniCO2 Typehus med mindst muligt CO2-fodaftryk og bredest mulige arkitektoniske appel, og for at åbne for at CO2-reducerende tiltag finder vej til det almindelige, store marked for typehuse i Danmark.

Læs mere

Benée HUSE

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

MED PÅ VINDERHOLD

MED PÅ VINDERHOLDETEkolab er sammen med Pålsson Arkitekter AS, Danakon a/s - Rådgivende Ingeniører FRI og OPLAND...

Energianalyse og -optimering 

Ekolab har arbejdet med lavenergibyggeri fra virksomheden blev etableret. Vi var pionere indenfor passivhuse og har...

CIRKULÆRT BYGGERI

På konferencen, Circular Build Forum 2024 (ultimo januar), kan du i år høre om et projekt fra den virkelige verden -...