Referenceprojekt for Københavns Kommune indenfor energirenovering – Administrationsbygning Islands Brygge 37

Mar 4, 2013

I samarbejde med Site , Strunge Jensen og Spangenberg & Madsen har Ekolab vundet en konkurrence vedr. renovering af Københavns Kommunes flotte bygning på Islands Brygge. De 16.000 m² skal have foretaget en bæredygtig ombygning ud fra en helhedsvurdering med hensyn til totaløkonomi, miljø og det sociale. Bygningen huser TMF (Teknik og Miljø Forvaltningen) som også er aktiv i udformningen af projektet, med KEjd som bygherre og sparringspartner.

Ekolab er med på opgaven som energispecialist og indgår i arbejdet medbæredygtighed. I den indledende idéfase blev der arbejdet der med stor brugerinvolvering og i den forbindelse et væsentligt arbejde med formidling i en række workshops vedr. betydningen og konsekvenserne for bæredygtigheden af forskellige valg indenfor energi og indeklima. Ligeledes formidles bygningens potentialer ud fra indeklimaets betydning for effektivitetsforbedringer og forøgelse af bygningsværdien.

Vi har nu afleveret dispositionsforslaget og der satses på en gennemgribende energirenovering på et bygningsafsnit med 10.000 m2. Målet med projektet er, at skabe et referenceprojekt for, hvordan man i Københavns Kommune kan arbejde med ældre ejendomme – således at ikke kun nybyggeri opfylder kommunens miljø-, energi- og bæredygtighedsstandarder. Dette har ført til, at projektet efter en screening er fundet velegnet til en DGNB certificering. (Danish Green Building Council).Projektet vil blive det første renoveringsprojekt i Danmark som bæredygtighedscertificeres, og som kan opnå certificering under DGNB ordningen.

Projekt bliver også budgetteret ud fra totaløkonomisk betragtning over 30 år, for at sikre at dette projekt bliver en værdiskabende investering. Allerede nu kan vi dokumentere at bygningen på rentabel vis kan forbedre sin energimærkning fra C til A, og dermed reducere sit samlede energiforbrug med ca. 50%. Indeklimaet vil samtidigt blive væsentligt forbedret og energioptimeret igennem anvendelse af forskellige virkemidler.

Projektets andet store fokus er at tilvejebringe gode arbejdspladser med et behageligt indeklima. Projektets samlede indeklimamål er væsentligt skærpede i forhold til bygningsreglementets krav til termisk og atmosfærisk indeklima. Der arbejdes med behovsstyret, mekanisk ventilation, natkøling/natventilation, solafskærmning, samt indvendig efterisolering. Herudover arbejdes med en flerstrenget strategi for støj- og lydproblematik ved akustisk dæmpende flader i lofter og udvalgte vægge samt trinlydsdæmpende gangzoner. Der suppleres med akustisk dæmpende inventar for afskærmning og arbejdsro.

Overordnet er der arkitektonisk arbejdet med ankomst, synlighed og tilgængelighed men en ny markant ankomst bygning, samt logistik og sociale forhold i huset, ved at der etableres et transparent og åbent mødetårn i sammenbygningen mellem for- og baghus.

Kontakt: Jørgen Lange

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

Nomineret til RENOVERPRISEN 2022: Fabers fabrikker

Nomineret til RENOVERPRISEN 2022: Fabers fabrikker

I aften er det 10-års jubilæum for Renoverprisen 2022, og tredje gang Ekolab er nomineret med et projekt. I år er vi stolte over at være nomineret i kategorien ’Bolig’ med Fabers Fabrikker i Ryslinge. Fabers Fabrikker giver en fornemmelsen af at leve i historien, hvor den ikoniske fabrik bevaret, men med alle moderne og nødvendige tiltag, så man ikke skal gå på kompromis med levestandard og modernisering.

Vi søger en ny kollega

Vi søger en ny kollega

I EKOLAB ER BÆREDYGTIGHED VORES DNA: VI HAR SOM RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOMHED ARBEJDET AMBITIØST MED BÆREDYGTIGHED...