Den flotte 3.500 m² etageejendom i København,  som tidligere husede redaktioner for ugeblade skal transformeres til nye og moderne kontorlokaler for en samling af fonde.

Ekolab har i samarbejde med Krydsrum Arkitekter udarbejdet beslutningsgrundlag for bygherre på ombygningsudgifter, opmærksomhedspunkter og potentialer. Der er nu efterfølgende besluttet at gennemføre ombygningen med Energi+ som projekterende. Ekolab varetager alle installationsarbejder og benytter Spangenberg & Madsen som rådgiver på el-arbejder.

Med udgangspunkt i indretningsplaner og arbejdspladsoptimeringer fra Signal Arkitekter, tekniske due dilligence og energimærke samt bygningsgennemgang er der analyseret på ejendommens udfordringer og muligheder. Der er derudfra foretaget en kalkulation på ”minimum”, ”maksimum” og ”mest sandsynlige” mængder og spredning på delomkostninger. Disse omkostninger opsummeres til mest sandsynlige entrepriseudgift med beregnede afvigelser og dertil er lagt de normale omkostninger til byggeplads, uforudseelige udgifter, rådgiverhonorar og ibrugtagningstilladelse. Resultatet illustrerer således den mest sandsynlige omkostning for ”basis” og ”basis +optimering” ud fra de givne omstændigheder og inkluderer alle udgifter for bygherre til totalbudget.

Kontakt: Jørgen Lange