Ekolab_Slider_3En af ATP’s mest fornemme ejendomme ligger overfor Christiansborg og skal nu have gennemført en omfattende renovering. Bygningen skal føres tilbage til den helt oprindelige stil efter flere års ombygninger og indeklimaet skal optimeres. Projekteringen skal derfor foregår i tæt dialog med Kulturarvsstyrelsen og ATP samt lejer. Ekolab er ingeniør på opgaven som omfatter køleinstallationer, naturlig ventilation, VVS anlæg/kloak og elinstallationer (udlicitering til Spangenberg & Madsen). Krydsrum Arkitekter er totalrådgiver.

Yderligere information. Jørgen Lange