Ekolab har gennemført energianalyse på Den Skandinaviske Designhøjskole, som nu har valgt at efterisolere deres flotte gamle undervisningsbygning ’Laden’. Der udføres bl.a. indvendig efterisolering af de gamle kampestensvægge med en diffusionsåben isolering IQ –Therm. Projektet er støttet af Kulturministeriet og sendes i udbud feb. 2013.

Ekolab har i 2012 udarbejdet analyser og   helhedsorienteret løsningsforslag for energi og indeklima indeholdende en bred vurdering af energisparetiltag og en fremtidig bæredygtig energiforsyning. Der blev efterfølgende igangsat forundersøgelser af de enkelte tiltag til energibesparelser på klimaskærm og kombinationsløsninger på biobrændsel og varmepumper. Efterfølgende blev der assisteret ved ansøgning om anlægsstøtte ved Kulturministeriet vedr. indvendig efterisolering af en gammel kampestensbygning til undervisningsformål. Der blev bevilget støtte i september 2012 og der var tæt dialog med producenter og forhandlere (IntroFlex og Remmers) vedr. anvendelsen af produktet IQ- Therm til indvendig efterisolering. Der er høje krav til fugttransport og løsninger vedr. kuldebroer i de gamle konstruktioner. Der er igangsat udbud hvor der i øvrigt er suppleret med forsatsvinduer og opgradering på varmeanlæg.

Kontakt: Jørgen Lange