Ombygning til Fondenes Hus for Bikuben

Den flotte 3.500 m² etageejendom i København,  som tidligere husede redaktioner for ugeblade skal transformeres til nye og moderne kontorlokaler for en samling af fonde. Ekolab har i samarbejde med Krydsrum Arkitekter udarbejdet beslutningsgrundlag for bygherre på...

Ny miljørigtig energiforsyning på Brusgård og Mimers Brønd

Den gamle gård Brusgård , som huser Den Skandinaviske Designhøjskole, og institutionen Mimers Brønd har på baggrund af en energianalyse fra Ekolab valgt at omlægge energiforsyningen til biobrænsel. Projektet er valgt ud fra helhedssyn om økonomi, miljø og muligheden...

Ekolab laver indeklimaoptimering i fredet palæbygning

En af ATP’s mest fornemme ejendomme ligger overfor Christiansborg og skal nu have gennemført en omfattende renovering. Bygningen skal føres tilbage til den helt oprindelige stil efter flere års ombygninger og indeklimaet skal optimeres. Projekteringen skal derfor...

Energidesign på Den Skandinaviske Designhøjskole

Ekolab har gennemført energianalyse på Den Skandinaviske Designhøjskole, som nu har valgt at efterisolere deres flotte gamle undervisningsbygning ’Laden’. Der udføres bl.a. indvendig efterisolering af de gamle kampestensvægge med en diffusionsåben isolering IQ –Therm....