Udvikling af frikøling til mikroventilation med Inventilate

Nov 28, 2012

Ekolab er med i den videre udvikling af mikro-ventilation med innovationsvirksomheden Inventilate. Vi er nu kommet godt i gang med det tredje udviklingsprojekt og dette handler om øget frikøling i byggeri som har et stigende kølebehov. Dette projektet  er støttet af EUDP og løber frem til 2014.

I Aktuelt indlæg fra dec. 2011(sektionen ’udvikling’) blev der orienteret om to projekter i perioden 2010- 2013 vedr. udvikling af en mikroventilations unit og et tilhørende styresystem. Dette projekt bringer udviklingen videre med udvikling af et frikølingsmodul som påbygges mikroventilations enheden. Den udviklede styring FlowTroll videreudvikles til at optimere ventilation til bygningens energibalance. Den øgede frikøling sker ved at varmegenvindingen nedsættes til et minimum ud fra hensynet til komforten i samspil med kapaciteten på en recirkuleringsunit. I samspil med en central udsugningsenhed kan der opnås store indblæsningsluftmængder med store undertemperaturer så længe udetemperaturen og den termiske komfort tillader det.

Kontakt: Jørgen Lange

Måske har du også lyst til at læse lidt om…

NOMINERET TIL EU-PRIS

Ekolab er med på holdet, der står bag Fabers Fabrikker-projektet, som nu er nomineret til den fornemme "EU Prize for...