Aarhus Kommune/Ejendomsforvaltningen har bedt Ekolab om at assistere ved et ambitiøst energispareprojekt på nyere administrationsbygning. Analyser skal vise hvor langt man kan nå med rentable energibesparelser og samtidig optimere indeklima og miljø. Analysen har mundet ud i ’pakkeløsninger’ med tilhørende kvalitetsvurdering af totaløkonomi, indeklimaforbedring og miljøeffekt.

Opgavens består i at sænke energiforbruget og samtidig sikre et bedre indeklima for brugeren igennem en udvidet analysefase og brugerinddragelse. Projektet består således i en omfattende energioptimering af 5.600 m² administrationsbygning. Projektets resultater kan i øvrigt bruges til sammenligning med resultaterne fra esco-projekter. Projektet indeholder en indledende vurdering af analysemetoder( et ’pre-jekt’), en omfattende energianalyse med bygningsgennemgang og brugerdialog, totaløkonomiske analyser og indstilling til gennemførelse. Efterfølgende afklares omfang for udbud og gennemførelse, som afslutningsvist følges op med effektivitetsanalyse og instruktion af driftspersonale og brugere.

Kontakt: Jørgen Lange