E&K har deltaget i udviklingen af Danmarks første passivhus-certificerede erhvervsbyggeri for firmaet ”Silkeborg Slagteren”.

E&K’s primære opgave har været energidesign, herunder energiberegninger, kuldebroanalyse mv.  E&K har endvidere stået for dokumentation og gennemførsel af passivhus certificeringsprocessen.